Quyết định 02/2000/QĐ-UB

Quyết định 02/2000/QĐ-UB bãi bỏ Quyết định 06/1999/QĐ-UB về qui định tạm thời mức đất nông nghiệp giao cho cán bộ, công chức làm kinh tế trang trại do tỉnh Kon Tum ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 02/2000/QĐ-UB mức đất nông nghiệp giao cho cán bộ công chức Kon Tum


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2000/QĐ-UB

KonTum, ngày 01 tháng 3 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

“VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/1999/QĐ-UB NGÀY 27/02/1999 CỦA UBND TỈNH KONTUM VỀ QUI ĐỊNH TẠM THỜI MỨC ĐẤT NÔNG NGHIỆP GIAO CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM KINH TẾ TRANG TRẠI"

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KONTUM

Căn cứ điều 41 Luật tổ chức HĐND và UBND, ngày 21/6/1994;

Căn cứ Luật đất đai ngày 14/7/1993 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai ngày 02/12/1998;

Căn cứ Nghị định số 64/CP ngày 27/9/1994 và Nghị định số 85/1999/NĐ-CP ngày 28/8/1999 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 12/1999/NQ-HĐ ngày 25/12/1999 của HĐND tỉnh khoá VIII kỳ họp thứ nhất;

Theo đề nghị của Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bãi bỏ quyết định số 06/1999/QĐ-UB ngày 27/02/1999 của UBND tỉnh KonTum về qui định tạm thời mức đất nông nghiệp giao cho cán bộ, công chức làm kinh tế trang trại.

Điều 2: Đối với số diện tích đất của cán bộ, công chức được giao theo quyết định số 06/1999/QĐ-UB ngày 27/02/1999 của UBND tỉnh KonTum về qui định tạm thời mức đất nông nghiệp giao cho cán bộ, công chức làm kinh tế trang trại đều phải chuyển sang hình thức thuê theo đúng qui định của Chính phủ.

Điều 3: Các ông Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Địa chính , Giám đốc Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã , thủ trưởng các cơ quan có liên quan và các đối tượng có sử dụng đất nông nghiệp được giao theo quyết định 06 nêu trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ (b/c)
- TT HĐND tỉnh (b/c)
- TT HĐND&UBND các H,TX
- Sở Địa chính
- Sở NN&PTNT
- Thanh Tra tỉnh
- Sở Tư Pháp
- Lưu VT-NC

TM. UBND TỈNH KON TUM
CHỦ TỊCH
Y Vêng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2000/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu02/2000/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/03/2000
Ngày hiệu lực16/03/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2000/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 02/2000/QĐ-UB mức đất nông nghiệp giao cho cán bộ công chức Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 02/2000/QĐ-UB mức đất nông nghiệp giao cho cán bộ công chức Kon Tum
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu02/2000/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýY Vêng
        Ngày ban hành01/03/2000
        Ngày hiệu lực16/03/2000
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 02/2000/QĐ-UB mức đất nông nghiệp giao cho cán bộ công chức Kon Tum

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 02/2000/QĐ-UB mức đất nông nghiệp giao cho cán bộ công chức Kon Tum

            • 01/03/2000

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/03/2000

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực