Quyết định 02/2001/QĐ-TTg

Quyết định 02/2001/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ đầu tư từ Quỹ Hỗ trợ phát triển đối với các dự án sản xuất, chế biến hàng xuất khẩu và các dự án sản xuất nông nghiệp do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 02/2001/QĐ-TTgchính sách hỗ trợ đầu tư từ Quỹ Hỗ trợ phát triển đối với dự án sản xuất chế biến hàng xuất khẩu nông nghiệp


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 02/2001/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 02 tháng 1 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 02/2001/QĐ-TTG NGÀY 02 THÁNG 01 NĂM 2001 VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐẦU TƯ TỪ QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN HÀNG XUẤT KHẨU VÀ CÁC DỰ ÁN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị quyết số 08/2000/NQ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2000 của Chính phủ và Nghị quyết số 09/2000/NQ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2000 của Chính phủ về một số chủ trương và chính sách về chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Các dự án sau đây (không phân biệt địa bàn đầu tư) được vay vốn tín dụng đầu tư từ Quỹ hỗ trợ phát triển :

- Dự án sản xuất, chế biến hàng xuất khẩu;

- Các dự án sản xuất nông nghiệp như cây lâu năm, chăn nuôi gia súc lớn, thủy sản, sản xuất muối và phát triển công nghiệp chế biến.

Điều 2. Về mức vốn vay

1. Đối với dự án nhóm A, thực hiện theo quy định tại Nghị định số 43/1999/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1999 của Chính phủ.

2. Đối với dự án khác, Quỹ hỗ trợ phát triển xem xét hiệu quả và khả năng trả nợ của dự án để quyết định mức cho vay nhưng tối đa không được quá 90% tổng số vốn đầu tư của dự án.

Điều 3. Đối với các dự án nêu tại Điều 1 Quyết định này, Quỹ hỗ trợ đầu tư phát triển thực hiện bảo lãnh đến 100% khoản vay từ các tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Điều 4. Chủ đầu tư được dùng tài sản hình thành từ vốn vay để bảo đảm tiền vay hoặc bảo đảm cho bảo lãnh. Khi chưa trả hết nợ, chủ đầu tư không được chuyển nhượng, bán, cho, tặng, thế chấp, cầm cố hoặc bảo đảm cho bảo lãnh để vay nơi khác.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Những dự án nêu tại Điều 1 của Quyết định này đã vay vốn của Quỹ hỗ trợ phát triển hoặc được Quỹ bảo lãnh trước ngày Quyết định này có hiệu lực cũng được thực hiện việc cho vay đầu tư theo Quyết định này.

Các nội dung khác không quy định trong Quyết định này, thực hiện theo quy định tại Nghị định số 43/1999/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1999 của Chính phủ và các quy định hiện hành về tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản lý Qũy hỗ trợ phát triển và Tổng Giám đốc Qũy hỗ trợ phát triển chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2001/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu02/2001/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/01/2001
Ngày hiệu lực17/01/2001
Ngày công báo08/02/2001
Số công báoSố 5
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2001/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 02/2001/QĐ-TTgchính sách hỗ trợ đầu tư từ Quỹ Hỗ trợ phát triển đối với dự án sản xuất chế biến hàng xuất khẩu nông nghiệp


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 02/2001/QĐ-TTgchính sách hỗ trợ đầu tư từ Quỹ Hỗ trợ phát triển đối với dự án sản xuất chế biến hàng xuất khẩu nông nghiệp
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu02/2001/QĐ-TTg
     Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
     Người kýNguyễn Tấn Dũng
     Ngày ban hành02/01/2001
     Ngày hiệu lực17/01/2001
     Ngày công báo08/02/2001
     Số công báoSố 5
     Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng, Xuất nhập khẩu
     Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
     Cập nhật18 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 02/2001/QĐ-TTgchính sách hỗ trợ đầu tư từ Quỹ Hỗ trợ phát triển đối với dự án sản xuất chế biến hàng xuất khẩu nông nghiệp

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 02/2001/QĐ-TTgchính sách hỗ trợ đầu tư từ Quỹ Hỗ trợ phát triển đối với dự án sản xuất chế biến hàng xuất khẩu nông nghiệp

        • 02/01/2001

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 08/02/2001

         Văn bản được đăng công báo

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 17/01/2001

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực