Quyết định 02/2002/QĐ-BXD

Quyết định 02/2002/QĐ-BXD ban hành Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam TCXD VN 264:2002 “Nhà và công trình - Nguyên tắc cơ bản xây dựng công trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 02/2002/QĐ-BXD ban hành TCXD VN 264:2002 xây dựng công trình người tàn tật sử dụng


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2002/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXD VN 264:2002 “NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH - NGUYÊN TẮC CƠ BẢN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐỂ ĐẢM BẢO NGƯỜI TÀN TẬT TIẾP CẬN SỬ DỤNG".

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 04/03/1994 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.

- Căn cứ Biên bản số 2124/BB-HĐ KHKT ngày 21/11/2001 của Hội đồng Khoa học kỹ thuật chuyên ngành thông qua “Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng công trình đảm bảo sử dụng của người tàn tật

- Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kiến trúc.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này 01 Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam TCXD VN 264: 2002 “Nhà và công trình - Nguyên tắc cơ bản xây dựng công trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký bàn hành.

Điều 3. Các Ông: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kiến trúc và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3
- Tổng cục TCĐLCL;
- Lưu VP&Vụ KHCN

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
GS.TS. Nguyễn Mạnh Kiểm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2002/QĐ-BXD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu02/2002/QĐ-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/01/2002
Ngày hiệu lực01/02/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2002/QĐ-BXD

Lược đồ Quyết định 02/2002/QĐ-BXD ban hành TCXD VN 264:2002 xây dựng công trình người tàn tật sử dụng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 02/2002/QĐ-BXD ban hành TCXD VN 264:2002 xây dựng công trình người tàn tật sử dụng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu02/2002/QĐ-BXD
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýNguyễn Mạnh Kiểm
        Ngày ban hành17/01/2002
        Ngày hiệu lực01/02/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 02/2002/QĐ-BXD ban hành TCXD VN 264:2002 xây dựng công trình người tàn tật sử dụng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 02/2002/QĐ-BXD ban hành TCXD VN 264:2002 xây dựng công trình người tàn tật sử dụng

            • 17/01/2002

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/02/2002

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực