Quyết định 02/2002/QĐ-UB

Quyết định 02/2002/QĐ-UB về việc thành lập Thôn Tam Sơn thuộc xã Đăk Tờ Re, huyện KonPLông do tỉnh Kon Tum ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 02/2002/QĐ-UB thành lập Thôn Tam sơn thuộc xã Đăk Tờ Re Kon Tum


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2002/QĐ-UB

Kon tum, ngày 15 tháng 1 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V THÀNH LẬP THÔN TAM SƠN THUỘC XÃ ĐĂK TỜ RE, HUYỆN KONPLÔNG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Điều 41, Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21-6-1994;

Căn cứ Nghị định số 29/1998/NĐ-CP ngày 11-5-1998 của Chính phủ về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ ở xã;

Căn cứ Quyết định số 164/TCCP-CCVC ngày 29-6-1995 của Bộ trưởng- Trưởng Ban Tổ chức- Cán bộ Chính phủ về việc ban hành "Quy chế tạm thời về tổ chức bản ở miền núi và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng bản ;

Căn cứ Quyết định số 2371/1998/QĐ-UB ngày 25-11-1998 của UBND tỉnh Kon Tum về ban hành quy định tạm thời về việc thành lập, sáp nhập, chia tách, đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố của các xã, phường, thị trấn trong tỉnh Kon um; Xét đề nghị của UBND huyện Kon Phông và Trưởng Ban tổ chức chính quyền tỉnh Kon Tum;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập thôn Tam Sơn thuộc xã Đắk Tờ Re, huyện Kon Phông; thôn Tam Sơn gồm 150 hộ ( 525 khẩu).

Xã Đắk Tờ Re gồm có: 12 thôn (Kon RƠ Lang, Sơn Hà, Tam Sơn, Kon RƠ Pan, Kon H Rầm, Kon K Lang, Kon Long Buk, Kon Săm Lũ, Kon DƠ Xang, Kon DƠ Năng, Kon TƠ Neo, Kon Nu).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký..

Điều 3. Các ông, bà: Chánh văn phòng HĐND và UBND tỉnh; Trưởng Ban tổ chức chính quyền tỉnh; Thủ trưởng các ngành chức năng có liên quan; Chủ tịch UBND huyện Kon Phông và Chủ tịch UBND xã Đắm Tờ Re chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3
- Ban TVTU (b/c)
- TT HĐND tỉnh
- Ban TCTU
- Lưu VT

TM. UBND TỈNH KON TUM
 CHỦ TỊCH
Y Vêng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2002/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu02/2002/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/01/2002
Ngày hiệu lực30/01/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2002/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 02/2002/QĐ-UB thành lập Thôn Tam sơn thuộc xã Đăk Tờ Re Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 02/2002/QĐ-UB thành lập Thôn Tam sơn thuộc xã Đăk Tờ Re Kon Tum
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu02/2002/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýY Vêng
        Ngày ban hành15/01/2002
        Ngày hiệu lực30/01/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 02/2002/QĐ-UB thành lập Thôn Tam sơn thuộc xã Đăk Tờ Re Kon Tum

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 02/2002/QĐ-UB thành lập Thôn Tam sơn thuộc xã Đăk Tờ Re Kon Tum

            • 15/01/2002

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/01/2002

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực