Quyết định 02/2005/QĐ-UBND

Quyết định 02/2005/QĐ-UBND về quy định số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn do tỉnh Lai Châu ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 02/2005/QĐ-UBND quy định số lượng cán bộ công chức xã phường thị trấn Lai Châu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2005/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 07 tháng 01 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V: QUY ĐỊNH SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ban hành ngày 10/12/2003 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của ủy ban nhân dân các cấp.

Căn cứ Nghị định số: 114/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về cán bộ công chức xã, phường, thị trấn.

Căn cứ Thông tư số: 03/2004/TT-BNV ngày 16/01/2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số: 114/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về cán bộ công chức xã, phường, thị trấn.

Căn cứ Quyết định số: 120/2003/QĐ-TTg ngày 11/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược phát triển kinh tế-xã hội tuyến biên giới Việt-Trung đến năm 2010.

Căn cứ vào Nghị định số: 107/2004/NĐ-CP ngày 01/4/2004 của Chính phủ về việc quy định số lượng Phó chủ tịch và cơ cấu thành viên UBND các cấp.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Quy định số lượng, chức danh cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lai Châu như sau:

1. Số lượng:

a- Đối với xã, phường, thị trấn có dưới 1000 người được bố trí không quá 17 cán bộ, công chức.

b- Đối với xã, phường, thị trấn có từ 1000 người đến dưới 5000 người được bố trí không quá 19 cán bộ, công chức.

c- Đối với xã, phường, thị trấn có trên 5000 người thì cứ thêm 1500 dân được bố trí một cán bộ, công chức nhưng không quá 25 cán bộ.

d- Các xã ( thuộc tiết a, b, c mục 1, Điều I) có biên giới Việt-Trung được bố trí thêm 02 cán bộ chuyên trách, công chức. Trong đó 01 cán bộ làm phó Chủ tịch UBND và 01 công chức phụ trách công tác quản lý biên giới

2. Cơ cấu và chức danh cán bộ chuyên trách, công chức xã, phường, thị trấn (thuộc mục 1) thực hiện theo Điều 2 Nghị định 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ

Điều II: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều III: Các ông (bà): Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch UBND các huyện, Thị xã, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy
- TT HĐND tỉnh
- Ban tổ chức tỉnh ủy.
- Như điều III
- Lưu VP.

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
CHỦ TỊCH
Nguyễn Minh Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2005/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu02/2005/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/01/2005
Ngày hiệu lực07/01/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/01/2011
Cập nhật19 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2005/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 02/2005/QĐ-UBND quy định số lượng cán bộ công chức xã phường thị trấn Lai Châu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 02/2005/QĐ-UBND quy định số lượng cán bộ công chức xã phường thị trấn Lai Châu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu02/2005/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
        Người kýNguyễn Minh Quang
        Ngày ban hành07/01/2005
        Ngày hiệu lực07/01/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/01/2011
        Cập nhật19 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 02/2005/QĐ-UBND quy định số lượng cán bộ công chức xã phường thị trấn Lai Châu

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 02/2005/QĐ-UBND quy định số lượng cán bộ công chức xã phường thị trấn Lai Châu

           • 07/01/2005

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/01/2005

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực