Quyết định 02/2007/QĐ-BNV

Quyết định 02/2007/QĐ-BNV ban hành mã số ngạch Thẩm tra viên, Thẩm tra viên chính, Thẩm tra viên cao cấp thi hành án dân sự do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Quyết định 02/2007/QĐ-BNV mã số ngạch thẩm tra viên, chính, cao cấp thi hành án dân sự đã được thay thế bởi Quyết định 103/QĐ-BNV 2019 hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc Bộ Nội vụ và được áp dụng kể từ ngày 29/01/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 02/2007/QĐ-BNV mã số ngạch thẩm tra viên, chính, cao cấp thi hành án dân sự


BỘ NỘI VỤ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 02/2007/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2007 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH MÃ SỐ NGẠCH THẨM TRA VIÊN, THẨM TRA VIÊN CHÍNH, THẨM TRA VIÊN CAO CẤP THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Nghị định số 45/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
Căn cứ Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 50/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ về cơ quan quản lý thi hành án dân sự; cơ quan thi hành án dân sự và cán bộ, công chức làm công tác thi hành án dân sự;
Sau khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công chức – Viên chức,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành mã số các ngạch thẩm tra viên thi hành án dân sự để thực hiện việc quản lý cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật, gồm:

1. Thẩm tra viên

2. Thẩm tra viên chính

3. Thẩm tra viên cao cấp

- Mã số ngạch

- Mã số ngạch

- Mã số ngạch

03.230

03.231

03.232

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau mười lăm ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

BỘ TRƯỞNG 
Đỗ Quang Trung

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2007/QĐ-BNV

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu02/2007/QĐ-BNV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/02/2007
Ngày hiệu lực08/03/2007
Ngày công báo21/02/2007
Số công báoTừ số 101 đến số 102
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/01/2019
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2007/QĐ-BNV

Lược đồ Quyết định 02/2007/QĐ-BNV mã số ngạch thẩm tra viên, chính, cao cấp thi hành án dân sự


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 02/2007/QĐ-BNV mã số ngạch thẩm tra viên, chính, cao cấp thi hành án dân sự
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu02/2007/QĐ-BNV
       Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
       Người kýĐỗ Quang Trung
       Ngày ban hành01/02/2007
       Ngày hiệu lực08/03/2007
       Ngày công báo21/02/2007
       Số công báoTừ số 101 đến số 102
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/01/2019
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 02/2007/QĐ-BNV mã số ngạch thẩm tra viên, chính, cao cấp thi hành án dân sự

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 02/2007/QĐ-BNV mã số ngạch thẩm tra viên, chính, cao cấp thi hành án dân sự