Quyết định 02/2007/QĐ-UBND

Quyết định 02/2007/QĐ-UBND quy định số lượng và mức phụ cấp đối với lực lượng công an, quân sự thường trực ở xã, phường, thị trấn thành phố Cần Thơ

Quyết định 02/2007/QĐ-UBND lượng mức phụ cấp công an quân sự thường trực xã đã được thay thế bởi Quyết định 58/2008/QĐ-UBND số lượng mức phụ cấp lực lượng Công an xã phường và được áp dụng kể từ ngày 17/07/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 02/2007/QĐ-UBND lượng mức phụ cấp công an quân sự thường trực xã


Y BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 02/2007/-UBND

Cn Thơ, ngày 15 tháng 01 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUY ĐỊNH SỐ LƯỢNG VÀ MỨC PHỤ CẤP ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG CÔNG AN, QUÂN SỰ THƯỜNG TRỰC Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 40/1999/Nđ-CP ngày 23 tháng 6 năm 1999 của Chính phủ về Công an xã;

Căn cứ Nghị định số 184/2004/Nđ-CP ngày 02 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh Dân quân tự vệ;

Căn cứ Nghị quyết số 76/2006/NQ-HđND ngày 13 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa VII, kỳ họp thứ 9 nhiệm kỳ 2004 - 2009 về việc quyết định số lượng và mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách, lực lượng công an, quân sự và số lượng, mức sinh hoạt phí đối với chức danh khác ở xã, phường, thị trấn, cán bộ ở ấp, khu vực;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điu 1. Nay, quy định sng và mc phcấp hàng tháng đối vi lực ng ng an, Quân sthưng trực ti xã, phưng, thtrn, như sau:

1. Lực lượng Công an thường trực tại xã, thị trấn (hoặc nơi chưa bố trí được lực lượng công an chính quy) tối đa bảy (07) người hưởng phụ cấp 350.000đ/người/tháng.

2. Lực lượng Quân sự thường trực tại xã, phường, thị trấn tối đa mười (10) người hưởng phụ cấp 350.000đ/người/tháng.

Điu 2. Quyết định này có hiu lực sau mười ngày và phải được đăng báo Cần Thơ chậm nht là m ngày, ktngày .

Điu 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph, giám đc s, thtrưởng cơ quan ban ngành thành phố, Ch tịch y ban nhân dân quận, huyn và Chtch y ban nhân dân xã, phưng, thtrn chịu trách nhim thi nh Quyết đnh này./.

 

 

TM.Y BAN NHÂN N
CHỦ TCH
Võ Thanh Tòng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu02/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/01/2007
Ngày hiệu lực25/01/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/07/2008
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 02/2007/QĐ-UBND lượng mức phụ cấp công an quân sự thường trực xã


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 02/2007/QĐ-UBND lượng mức phụ cấp công an quân sự thường trực xã
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu02/2007/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýVõ Thanh Tòng
        Ngày ban hành15/01/2007
        Ngày hiệu lực25/01/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/07/2008
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 02/2007/QĐ-UBND lượng mức phụ cấp công an quân sự thường trực xã

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 02/2007/QĐ-UBND lượng mức phụ cấp công an quân sự thường trực xã