Quyết định 02/2008/QĐ-UBND

Quyết định 02/2008/QĐ-UBND về chuyển Trường Cao đẳng sư phạm Hưng Yên thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo về Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên trực tiếp quản lý

Nội dung toàn văn Quyết định 02/2008/QĐ-UBND chuyển Trường Cao đẳng sư phạm Hưng Yên về Uỷ ban Hưng Yên quản lý


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2008/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 01 tháng 02 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HƯNG YÊN THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VỀ UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TRỰC TIẾP QUẢN LÝ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH H­ƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14/6/2005;

Căn cứ Quyết định số 56/QĐ-BGD&ĐT ngày 10/12/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Cao đẳng;

Căn cứ Thông báo số 318-TB/TU ngày 11/01/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc điều chỉnh phân cấp quản lý Trường Cao đẳng sư phạm Hưng Yên;

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 169/TTr-SNV ngày 04/10/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển Trường Cao đẳng sư phạm Hưng Yên thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo về Uỷ ban nhân dân tỉnh trực tiếp quản lý.

Việc quản lý Nhà nước đối với Trường Cao đẳng sư phạm thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng sư phạm Hưng Yên thực hiện theo Điều lệ trường Cao đẳng ban hành kèm theo Quyết định số 56/QĐ-BGD&ĐT ngày 10/12/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực sau mười ngày kể từ ngày ký. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Hiệu trưởng Trường Cao đẳng sư phạm Hưng Yên có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn
Văn Cường

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu02/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/02/2008
Ngày hiệu lực11/02/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 02/2008/QĐ-UBND chuyển Trường Cao đẳng sư phạm Hưng Yên về Uỷ ban Hưng Yên quản lý


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 02/2008/QĐ-UBND chuyển Trường Cao đẳng sư phạm Hưng Yên về Uỷ ban Hưng Yên quản lý
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu02/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hưng Yên
        Người kýNguyễn Văn Cường
        Ngày ban hành01/02/2008
        Ngày hiệu lực11/02/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 02/2008/QĐ-UBND chuyển Trường Cao đẳng sư phạm Hưng Yên về Uỷ ban Hưng Yên quản lý

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 02/2008/QĐ-UBND chuyển Trường Cao đẳng sư phạm Hưng Yên về Uỷ ban Hưng Yên quản lý

            • 01/02/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/02/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực