Quyết định 02/2009/QĐ-UBND

Quyết định 02/2009/QĐ-UBND về việc thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 02/2009/QĐ-UBND thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 02/2009/QĐ-UBND

Quy Nhơn, ngày 09 tháng 01 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng;
Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 791/SXD-QLN ngày 01/12/2008 và đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 2396/STC-HCSN ngày 21/11/2008 về mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

1. Về mức thu:

a. Mức thu cấp Giấy chứng nhận giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng lần đầu:

- Đối với cá nhân:

+ Khu vực thành phố Quy Nhơn: 400.000 đồng/giấy.

+ Khu vực các huyện: 300.000 đồng/giấy.

- Đối với tổ chức:

+ Khu vực thành phố Quy Nhơn: 500.000 đồng/giấy.

+ Khu vực các huyện: 400.000 đồng/giấy.

b. Mức thu đối với việc cấp đổi, cấp lại, xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình và các trường hợp khác khi được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng:

+ Khu vực thành phố Quy Nhơn: 50.000 đồng/giấy.

+ Khu vực các huyện: 40.000 đồng/giấy.

2. Tỷ lệ để lại: Toàn bộ số tiền thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng lần đầu; lệ phí cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận, xác nhận sự thay đổi giấy chứng nhận cho tổ chức và cá nhân được để lại cho cơ quan cấp giấy chứng nhận để chi phí phục vụ công tác cấp giấy chứng nhận.

3. Cơ quan cấp giấy chứng nhận được phép cân đối giữa số dư từ nguồn thu lệ phí cấp đổi, cấp lại, xác nhận sự thay đổi giấy chứng nhận để bù vào phần thiếu hụt trong chi phí cấp giấy chứng nhận lần đầu.

Điều 2. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Cục thuế tỉnh và các cơ quan có liên quan hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCHNguyễn Văn Thiện

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu02/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/01/2009
Ngày hiệu lực19/01/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 02/2009/QĐ-UBND thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 02/2009/QĐ-UBND thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu02/2009/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýNguyễn Văn Thiện
        Ngày ban hành09/01/2009
        Ngày hiệu lực19/01/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 02/2009/QĐ-UBND thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 02/2009/QĐ-UBND thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định

            • 09/01/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/01/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực