Quyết định 02/2013/QĐ-UBND

Quyết định 02/2013/QĐ-UBND giải thể Ban Quản lý chợ Thủ Đức

Nội dung toàn văn Quyết định 02/2013/QĐ-UBND giải thể Ban Quản lý chợ Thủ Đức


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN THỦ ĐỨC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2013/QĐ-UBND

Thủ Đức, ngày 06 tháng 02 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIẢI THỂ BAN QUẢN LÝ CHỢ THỦ ĐỨC

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THỦ ĐỨC

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;

Căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ;

Căn cứ Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy hoạch định hướng phát triển hệ thống chợ - siêu thị - trung tâm thương mại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2015;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ quận tại Tờ trình số 68/TTr-NV ngày 05 tháng 02 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giải thể Ban Quản lý chợ Thủ Đức, được thành lập theo Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức về việc thành lập Ban Quản lý chợ Thủ Đức trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức.

Lý do giải thể: Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức đã chọn được đơn vị trúng thầu kinh doanh khai thác và quản lý chợ Thủ Đức.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 (Bảy) ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Phòng Nội vụ quận, Trưởng Phòng Kinh tế quận, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch quận, Trưởng Ban Quản lý chợ Thủ Đức, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Thanh Nhân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2013/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu02/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/02/2013
Ngày hiệu lực13/02/2013
Ngày công báo15/03/2013
Số công báoSố 16
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 02/2013/QĐ-UBND giải thể Ban Quản lý chợ Thủ Đức


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 02/2013/QĐ-UBND giải thể Ban Quản lý chợ Thủ Đức
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu02/2013/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýHuỳnh Thanh Nhân
        Ngày ban hành06/02/2013
        Ngày hiệu lực13/02/2013
        Ngày công báo15/03/2013
        Số công báoSố 16
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 02/2013/QĐ-UBND giải thể Ban Quản lý chợ Thủ Đức

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 02/2013/QĐ-UBND giải thể Ban Quản lý chợ Thủ Đức

            • 06/02/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/03/2013

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/02/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực