Quyết định 02/2013/QĐ-UBND

Quyết định 02/2013/QĐ-UBND về hủy bỏ văn bản quy phạm pháp luật do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 02/2013/QĐ-UBND hủy bỏ văn bản quy phạm pháp luật của UBND quận 7


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 7
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2013/QĐ-UBND

Quận 7, ngày 23 tháng 4 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỦY BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản qui phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định 75/2011/QĐ-UBND ngày 21/11/2011 của UBND Thành phố về ban hành Quy chế kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp tại Tờ trình số 187/TTr-TP ngày 18 tháng 4 năm 2013;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy bỏ toàn bộ nội dung Quyết định số 18/QĐ-UB-TC ngày 29 tháng 12 năm 2004 của Ủy ban nhân dân quận 7 về ban hành Quy chế tạm thời tổ chức và hoạt động của lực lượng dân phòng bán chuyên trách phường trên địa bàn quận 7.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Công an quận, Trưởng Phòng Tư pháp, Trưởng Phòng Nội vụ quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Trọng Hiếu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2013/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu02/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/04/2013
Ngày hiệu lực30/04/2013
Ngày công báo15/05/2013
Số công báoSố 20
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 02/2013/QĐ-UBND hủy bỏ văn bản quy phạm pháp luật của UBND quận 7


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 02/2013/QĐ-UBND hủy bỏ văn bản quy phạm pháp luật của UBND quận 7
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu02/2013/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Trọng Hiếu
        Ngày ban hành23/04/2013
        Ngày hiệu lực30/04/2013
        Ngày công báo15/05/2013
        Số công báoSố 20
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 02/2013/QĐ-UBND hủy bỏ văn bản quy phạm pháp luật của UBND quận 7

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 02/2013/QĐ-UBND hủy bỏ văn bản quy phạm pháp luật của UBND quận 7

            • 23/04/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/05/2013

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/04/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực