Quyết định 02/2015/QĐ-UBND

Quyết định 02/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện quận Bình Tân kèm theo Quyết định 01/2012/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 02/2015/QĐ-UBND tổ chức hoạt động của Bệnh viện quận Bình Tân Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH TÂN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2015/QĐ-UBND

Bình Tân, ngày 04 tháng 3 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BỆNH VIỆN QUẬN BÌNH TÂN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 01/2012/QĐ-UBND NGÀY 16 THÁNG 01 NĂM 2012 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19 tháng 9 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế Bệnh viện;

Căn cứ Quyết định số 36/2007/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về thành lập Bệnh viện quận Bình Tân trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân;

Căn cứ Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2012 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện quận Bình Tân;

Xét đề nghị của Giám đốc Bệnh viện quận Bình Tân tại Tờ trình số 64/TTr-BV ngày 14 tháng 01 năm 2015 và của Trưởng phòng Nội vụ quận tại Tờ trình số 221/TTr-NV ngày 27 tháng 02 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện quận Bình Tân ban hành kèm theo Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2012 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, như sau:

1. Sửa đổi Khoản 2 Điều 2:

“2. Đào tạo cán bộ y tế:

- Bệnh viện là cơ sở thực hành để đào tạo cán bộ y tế ở bậc đại học và trung học;

- Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong bệnh viện và tuyến dưới để nâng cao trình độ chuyên môn.”

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 4:

“Điều 4. Cơ cấu tổ chức

1. Các phòng chức năng:

- Phòng Kế hoạch tổng hợp;

- Phòng Vật tư thiết bị y tế;

- Phòng Tổ chức cán bộ;

- Phòng Hành chính quản trị;

- Phòng Tài chính kế toán;

- Phòng Điều dưỡng.

2. Các khoa:

- Khoa Khám bệnh;

- Khoa Cấp cứu;

- Khoa Hồi sức Tích cực - Chống độc;

- Khoa Nội tổng hợp 1;

- Khoa Nội tổng hợp 2;

- Khoa Nội tổng hợp 3;

- Khoa Nội tổng hợp 4;

- Khoa Ngoại tổng hợp 1;

- Khoa Ngoại tổng hợp 2;

- Khoa Nhi 1;

- Khoa Nhi 2;

- Khoa Phụ sản;

- Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn;

- Khoa Dược;

- Khoa Y học cổ truyền;

- Khoa Chẩn đoán hình ảnh;

- Khoa Dinh dưỡng;

- Khoa Gây mê hồi sức;

- Khoa Tai - mũi - họng;

- Khoa Mắt;

- Khoa Hóa sinh;

- Khoa Vi sinh;

- Khoa Ung bướu;

- Khoa Huyết học truyền máu;

- Khoa Chấn thương Chỉnh hình.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 (bảy) ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Giám đốc Bệnh viện quận Bình Tân, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc quận và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Văn Chính

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu02/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/03/2015
Ngày hiệu lực11/03/2015
Ngày công báo01/04/2015
Số công báoTừ số 22 đến số 23
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 02/2015/QĐ-UBND tổ chức hoạt động của Bệnh viện quận Bình Tân Hồ Chí Minh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 02/2015/QĐ-UBND tổ chức hoạt động của Bệnh viện quận Bình Tân Hồ Chí Minh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu02/2015/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýHuỳnh Văn Chính
       Ngày ban hành04/03/2015
       Ngày hiệu lực11/03/2015
       Ngày công báo01/04/2015
       Số công báoTừ số 22 đến số 23
       Lĩnh vựcThể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 02/2015/QĐ-UBND tổ chức hoạt động của Bệnh viện quận Bình Tân Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 02/2015/QĐ-UBND tổ chức hoạt động của Bệnh viện quận Bình Tân Hồ Chí Minh

           • 04/03/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/04/2015

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/03/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực