Quyết định 02/2019/QĐ-UBND

Quyết định 02/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 48/2014/QĐ-UBND quy định về chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư, phát triển cầu tàu tại các điểm đến và tàu du lịch trong tuyến du lịch đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Nội dung toàn văn Quyết định 02/2019/QĐ-UBND khuyến khích hỗ trợ đầu tư phát triển tàu du lịch Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
T
HÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2019/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 48/2014/QĐ-UBND NGÀY 15 THÁNG 12 NĂM 2014 CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH, HỖ TRỢ ĐẦU TƯ, PHÁT TRIỂN CẦU TÀU TẠI CÁC ĐIỂM ĐẾN VÀ TÀU DU LỊCH TRONG CÁC TUYẾN DU LỊCH ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phquy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Du lịch tại Tờ trình số 370/TTr-SDL ngày 22 tháng 11 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2014 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư, phát triển cầu tàu tại các điểm đến và tàu du lịch trong các tuyến du lịch đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố Đà Nng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 01 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài chính; Chủ tịch UBND các quận, huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ VH-TT và DL, Bộ GTVT;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL- Bộ Tư pháp;
- TTTU. TT HĐND thành phố;
- Chủ tịch, các Phó Ch
tịch UBND TP;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà N
ng;
- Ủy ban MTT
QVN TP và các hội, đoàn thTP;
- Các sở, ban, ngành;
- Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Đà N
ng;
- Báo Đà N
ng, Đài Phát thanh-Truyền hình Đà Nng;
- C
ng Thông tin Điện tử TP;
- Lưu : VT, KT, SDL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Thơ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu02/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/01/2019
Ngày hiệu lực21/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Đầu tư, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 02/2019/QĐ-UBND khuyến khích hỗ trợ đầu tư phát triển tàu du lịch Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 02/2019/QĐ-UBND khuyến khích hỗ trợ đầu tư phát triển tàu du lịch Đà Nẵng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu02/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
       Người kýHuỳnh Đức Thơ
       Ngày ban hành10/01/2019
       Ngày hiệu lực21/01/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Đầu tư, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 02/2019/QĐ-UBND khuyến khích hỗ trợ đầu tư phát triển tàu du lịch Đà Nẵng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 02/2019/QĐ-UBND khuyến khích hỗ trợ đầu tư phát triển tàu du lịch Đà Nẵng

           • 10/01/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/01/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực