Quyết định 02/2019/QĐ-UBND

Quyết định 02/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 23/2013/QĐ-UBND quy định về thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền thu được từ bán nhà tái định cư trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 02/2019/QĐ-UBND quản lý sử dụng tiền thu được từ bán nhà tái định cư Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2019/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 23/2013/QĐ-UBND NGÀY 08/7/2013 CỦA UBND THÀNH PHỐ BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƯỢC TỪ BÁN NHÀ TÁI ĐỊNH CƯ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Nhà ở số ngày 25/11/2014;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở;

Căn cứ Thông tư số 124/2016/TT-BTC ngày 03/8/2016 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về quản lý s tiền thu được từ cho thuê, cho thuê mua, bán nhà thuộc sở hữu nhà nước; thanh toán tiền chênh lệch khi thuê nhà ở công vụ và quản lý s tiền thu được từ cho thuê nhà ở công vụ theo quy định tại Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng ban hành quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 333/TTr-SXD(KTXD) ngày 28/11/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ngày 08/7/2013 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy định về thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền thu được từ bán nhà tái định cư trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/03/2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các s, ban, ngành thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; Ban quản trị nhà chung cư; Thủ trưởng các đơn vị quản lý vận hành nhà tái định cư; các tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBNDTP;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Cổng giao tiếp Điện tử Thành phố;
- Trung tâm THCB Thành phố;
- Các PCVP, các phòng chuyên viên;
- Lưu VT, KTg.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Chung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu02/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/02/2019
Ngày hiệu lực07/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 02/2019/QĐ-UBND quản lý sử dụng tiền thu được từ bán nhà tái định cư Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 02/2019/QĐ-UBND quản lý sử dụng tiền thu được từ bán nhà tái định cư Hà Nội
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu02/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýNguyễn Đức Chung
       Ngày ban hành25/02/2019
       Ngày hiệu lực07/03/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 02/2019/QĐ-UBND quản lý sử dụng tiền thu được từ bán nhà tái định cư Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 02/2019/QĐ-UBND quản lý sử dụng tiền thu được từ bán nhà tái định cư Hà Nội

           • 25/02/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/03/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực