Quyết định 02-CP

Quyết định 02-CP năm 1963 Bổ sung Quyết định 112-CP và Quyết định 200-CP về việc phân công xây lắp giữa Bộ Thủy lợi, Bộ Kiến trúc và Bộ Công nghiệp nặng do Hội đồng Chính phủ ban hành

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 02-CP

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 1963

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG XÂY LẮP GIỮA BỘ THỦY LỢI, BỘ KIẾN TRÚC VÀ BỘ CÔNG NGHIỆP NẶNG. (BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 112-CP NGÀY 03-12-1962, QUYẾT ĐỊNH SỐ 200-CP NGÀY 12-11-1962)

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Để chuyên nghiệp hóa công tác thi công xây lắp nhằm đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch xây dựng cơ bản của Nhà nước;
Theo đề nghị của các ông Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng, Bộ Kiến trúc và Bộ trưởng Bộ Thủy lợi và Điện lực trong phiên họp ngày 01 tháng 12 năm 1962;
Theo đề nghị của ông Chủ nhiệm Ủy ban kiến thiết cơ bản Nhà nước;
Căn cứ quy định của Hội đồng Chính phủ số 216-CP ngày 28 tháng 12 năm 1962 về việc tách Tổng cục Điện lực ra khỏi Bộ Thủy lợi và Điện lực, đặt thành cơ quan trực thuộc Bộ Công nghiệp nặng và đổi tên Bộ Thủy lợi và Điện lực thành Bộ Thủy lợi;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Nay giao Bộ Công nghiệp nặng phụ trách thi công xây lắp toàn bộ các công trình đường dây điện cao thế và hạ thế.

Điều 2. – Bộ thủy lợi, Bộ Kiến trúc và Bộ Công nghiệp nặng cần đặt kế hoạch cụ thể để bàn giao và tiếp nhận tốt theo nguyên tắc bàn giao và tiếp nhận toàn bộ: vốn, lực lượng thi công xây lắp, cán bộ và công nhân, thiết bị; máy móc và các phương tiện thi công.

Bộ công nghiệp nặng, Bộ kiến trúc và Bộ Thủy lợi có trách nhiệm sắp xếp chu đáo để trong thời gian giao nhận, việc thi công xây lắp vẫn tiến hành được liên tục và thuận lợi.

Điều 3. – Việc bàn giao giữa ba Bộ phải tiến hành hết sức khẩn trương và chậm nhất đến ngày 30-01-1963 phải hoàn thành.

Điều 4. – Các ông Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng, Bộ trưởng Bộ Kiến trúc, Bộ trưởng Bộ Thủy lợi và ông Chủ nhiệm Ủy ban Kiến thiết cơ bản Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

T.M. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Thanh Nghị

 

Thuộc tính văn bản 02-CP
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 02-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 03/01/1963
Ngày hiệu lực 18/01/1963
Ngày công báo 06/02/1963
Số công báo Số 2
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 12 năm trước

Lược đồ văn bản

Quyết định 02-CP phân công xây lắp giữa Bộ Thủy lợi, Bộ Kiến trúc và Bộ Công nghiệp nặng bổ sung Quyết định 112-CP, Quyết định 200-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 02-CP phân công xây lắp giữa Bộ Thủy lợi, Bộ Kiến trúc và Bộ Công nghiệp nặng bổ sung Quyết định 112-CP, Quyết định 200-CP
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 02-CP
Cơ quan ban hành Hội đồng Chính phủ
Người ký Lê Thanh Nghị
Ngày ban hành 03/01/1963
Ngày hiệu lực 18/01/1963
Ngày công báo 06/02/1963
Số công báo Số 2
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

 • 03/01/1963

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 06/02/1963

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 18/01/1963

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực