Quyết định 02-QĐ

Quyết định 02-QĐ năm 1965 về việc thành lập cước lưu kho bưu kiện quá hạn do Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện và Truyền thanh ban hành

TỔNG CỤC
BƯU ĐIỆN VÀ TRUYỀN THANH
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 02-QĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 1965 

 

QUYẾT ĐỊNH

TÁI LẬP CƯỚC LƯU KHO BƯU KIỆN QUÁ HẠN

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN VÀ TRUYỀN THANH

Căn cứ nghị định số 121-CP ngày 20-8-1963 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục bưu điện và truyền thanh;
Căn cứ Nghị định số 330-NĐ ngày 23-10-1957 điều chỉnh cước phí bưu điện và quyết định số 122-QĐ ngày 27-6-1960 bãi bỏ cước lưu kho bưu kiện quá hạn, của Bộ Giao thông và Bưu điện;
Theo đề nghị của ông Cục trưởng Cục bưu chính và phát hành báo chí,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay tái lập cước lưu kho bưu kiện quá hạn, mỗi bưu kiện mỗi ngày quá hạn: 0đ05.

Điều 2. - Quyết định này thi hành kể từ ngày 1-7-1965. Tất cả các quy định cũ trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. – Các ông Chánh văn phòng, Cục trưởng Cục bưu chính và phát hành báo chí; Vụ trưởng Vụ kế hoạch tài vụ thi hành quyết định này.

 

 

K.T. TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN VÀ TRUYỀN THANH
TỔNG CỤC PHÓ
 


 

Ngô Huy Văn

 

Thuộc tính văn bản 02-QĐ
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 02-QĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 20/05/1965
Ngày hiệu lực 01/07/1965
Ngày công báo 01/07/1965
Số công báo Số 9
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 12 năm trước

Lược đồ văn bản

Quyết định 02-QĐ thành lập cước lưu kho bưu kiện quá hạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 02-QĐ thành lập cước lưu kho bưu kiện quá hạn
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 02-QĐ
Cơ quan ban hành Tổng cục Bưu điện và Truyền thanh
Người ký Ngô Huy Văn
Ngày ban hành 20/05/1965
Ngày hiệu lực 01/07/1965
Ngày công báo 01/07/1965
Số công báo Số 9
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

 • 20/05/1965

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 01/07/1965

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 01/07/1965

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực