Quyết định 02/QĐ-TTg

Quyết định 02/QĐ-TTg năm 2015 phê duyệt Đề án Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 02/QĐ-TTg năm 2015 Điều tra thu thập thông tin thực trạng kinh tế xã hộ 53 dân tộc thiểu số


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ĐIỀU TRA, THU THẬP THÔNG TIN VỀ THỰC TRẠNG KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA 53 DÂN TỘC THIỂU SỐ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thống kê ngày 17 tháng 6 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 312/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số” gồm các nội dung chủ yếu như sau:

1. Mục tiêu

Hình thành hệ thống thông tin, số liệu thống kê phản ánh thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

2. Đối tượng điều tra, thu thập thông tin

a) Đối tượng điều tra: Hộ gia đình đồng bào người dân tộc thiểu số.

b) Đối tượng thu thập thông tin: Thôn, bản, phum, sóc và các cơ quan chức năng của các tỉnh, thành phố có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống; các cơ quan liên quan thuộc các bộ, ngành trung ương.

3. Các nhóm chỉ tiêu điều tra, thu thập thông tin

Đề án điều tra, thu thập thông tin về: Dân số và phân bố dân cư; tiếp cận cơ sở hạ tầng; kinh tế; nghèo đói, an sinh xã hội; văn hóa, xã hội; giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; y tế và vệ sinh môi trường nông thôn; cán bộ, đảng viên; di cư tự do; tôn giáo, tín ngưỡng; an ninh nông thôn.

4. Chu kỳ, thời điểm điều tra, thu thập thông tin

Chu kỳ tiến hành điều tra 5 năm một lần, vào ngày 01 tháng 7 các năm có số cuối là 4 và 9. Lần thứ nhất điều tra vào quý I năm 2015.

5. Kinh phí điều tra, thu thập thông tin

Kinh phí thực hiện cuộc điều tra do ngân sách trung ương cấp. Định kỳ căn cứ kế hoạch, nội dung và phương án điều tra, Tổng cục Thống kê và các Bộ, ngành liên quan xây dựng dự toán chi tiết trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

6. Tổ chức thực hiện

a) Ủy ban Dân tộc: Theo dõi, giám sát, tiếp nhận và sử dụng thông tin, số liệu của cuộc điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số từ Tổng cục Thống kê.

b) Tổng cục Thống kê: Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Dân tộc và các Bộ, ngành, cơ quan liên quan: Định kỳ của cuộc điều tra, rà soát, làm rõ những chỉ tiêu điều tra có thể khai thác từ số liệu của các cuộc tổng điều tra và các cuộc điều tra của các Bộ, ngành, cơ quan liên quan hoặc đã có sẵn trong thông tin quản lý của các cấp, các ngành, những chỉ tiêu cần điều tra mới hoặc điều tra bổ sung làm cơ sở để xây dựng phương án, nội dung, kế hoạch và dự toán kinh phí của cuộc điều tra, thu thập thông tin trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức điều tra, thu thập thông tin và chuyển giao kết quả sản phẩm cho Ủy ban Dân tộc theo quy định.

c) Các Bộ, ngành liên quan phối hợp với Tổng cục Thống kê xây dựng phương án điều tra, tổ chức điều tra, thu thập thông tin theo định kỳ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Tổng cục Thống kê;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu02/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/01/2015
Ngày hiệu lực05/01/2015
Ngày công báo18/01/2015
Số công báoTừ số 71 đến số 72
Lĩnh vựcKế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước

Download Văn bản pháp luật 02/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 02/QĐ-TTg năm 2015 Điều tra thu thập thông tin thực trạng kinh tế xã hộ 53 dân tộc thiểu số


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 02/QĐ-TTg năm 2015 Điều tra thu thập thông tin thực trạng kinh tế xã hộ 53 dân tộc thiểu số
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu02/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành05/01/2015
        Ngày hiệu lực05/01/2015
        Ngày công báo18/01/2015
        Số công báoTừ số 71 đến số 72
        Lĩnh vựcKế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 02/QĐ-TTg năm 2015 Điều tra thu thập thông tin thực trạng kinh tế xã hộ 53 dân tộc thiểu số

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 02/QĐ-TTg năm 2015 Điều tra thu thập thông tin thực trạng kinh tế xã hộ 53 dân tộc thiểu số

            • 05/01/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/01/2015

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/01/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực