Quyết định 02/QĐ-UB

Quyết định 02/QĐ-UB năm 1977 thành lập Phòng Xây dựng trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 02/QĐ-UB thành lập Phòng Xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh đã được thay thế bởi Quyết định 5986/QĐ-UB-NC bãi bỏ văn bản pháp luật hết hiệu lực lĩnh vực tổ chức bộ máy do UBND thành phố ban hành từ 02/7/1976 đến 31/12/1996 và được áp dụng kể từ ngày 11/11/1998.

Nội dung toàn văn Quyết định 02/QĐ-UB thành lập Phòng Xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 02/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 1 năm 1978

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP PHÒNG XÂY DỰNG TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chánh các cấp ngày 27-10-1962;
Xét đề nghị của Ủy ban Nhân dân Huyện Bình Chánh (công văn số 221/UB-VT ngày 13 tháng 12 năm 1977) và của Sở Xây dựng (công văn số 183/TCXD ngày 12/12/1977).
Xét yêu cầu về tổ chức quản lý ngành xây dựng cơ bản và sản xuất vật liệu xây dựng của Huyện Bình Chánh hiện nay và sau này)

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay thành lập Phòng Xây dựng trực thuộc Ủy ban Nhân dân Huyện Bình Chánh. Phòng Xây dựng là cơ quan chuyên môn của Ủy ban Nhân dân Huyện, chịu sự lãnh đạo toàn diện của Ủy ban Nhân dân Huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo về kế hoạch, chuyên môn nghiệp vụ của Sở Xây dựng.

Điều 2. Phòng Xây dựng Bình Chánh có nhiệm vụ:

1. Quản lý công tác thi đua xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng của Huyện.

2. Tổ chức và quản lý các cơ sở quốc doanh, công tư hợp doanh, hợp tác xã thi công xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng của Huyện.

3. Kết hợp với Viện quy hoạch thành phố nghiên cứu quy hoạch, cải tạo xây dựng toàn Huyện, quản lý quy hoạch của Huyện, hướng dẫn nhân dân xây dựng theo quy hoạch và kiểm tra ngăn chặn các trường hợp xây dựng trái phép trong Huyện.

4. Thiết kế quy hoạch xã và thiết kế các công trình phục vụ sinh hoạt cho các xã như: trạm xá, cửa hàng phục vụ, sân, kho hợp tác xã, trường học, v.v…

5. Quản lý và thực hiện chính sách, chế độ giá cả do Nhà nước quy định trong xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng.

Điều 3. Phòng Xây dựng Huyện Bình Chánh do 1 Trưởng phòng điều khiển, có 1 hoặc 2 phó Phòng giúp việc Trưởng phòng.

Biên chế của Phòng xây dựng do Ủy ban Nhân dân Huyện quyết định trên cơ sở căn cứ vào khối lượng xây dựng, quy hoạch, thiết kế và sản xuất vật liệu xây dựng do Huyện quản lý và cân đối biên chế chung cho các phòng, ban của Huyện đã được Ủy ban Nhân dân thành phố duyệt.

Điều 4. Các đồng chí ChánhVăn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chánh quyền thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Huyện Bình Chánh, Trưởng phòng xây dựng Huyện Bình Chánh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
Như điều 4;
BTC Thành ủy;
Ban TCCQ (4 ban);
Lưu VT-UB.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC.
Văn Đại

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu02/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/01/1978
Ngày hiệu lực02/01/1978
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/11/1998
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 02/QĐ-UB thành lập Phòng Xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 02/QĐ-UB thành lập Phòng Xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu02/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýVăn Đại
        Ngày ban hành02/01/1978
        Ngày hiệu lực02/01/1978
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/11/1998
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 02/QĐ-UB thành lập Phòng Xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 02/QĐ-UB thành lập Phòng Xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh