Quyết định 02-TTg

Quyết định 02-TTg năm 1962 về chế độ báo cáo thống kê định kỳ về xây dựng cơ bản, hàng tháng, quý, 6 tháng và năm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 02-TTg chế độ báo cáo thống kê định kỳ xây dựng cơ bản, hàng tháng, quý, 6 tháng và năm


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 02-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 1962 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ ĐỊNH KỲ VỀ XÂY DỰNG CƠ BẢN, HÀNG THÁNG, QUÝ, 6 THÁNG VÀ NĂM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ theo tình hình phát triển của công tác xây dựng cơ bản và yêu cầu phải tăng cường việc quản lý công tác xây dựng cơ bản;
Theo đề nghị của ông Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê,

     QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành chế độ báo cáo thống kê định kỳ về xây dựng cơ bản, hàng tháng, quý, 6 tháng và  năm, nội dung gồm 9 loại chỉ tiêu sau đây:(1)

a) Chỉ tiêu về đầu tư xây dựng cơ bản áp dụng cho các Bộ, các cơ quan ngang Bộ và Ủy ban hành chính khu tự trị, thành phố, tỉnh có đầu tư xây dựng cơ bản ghi báo.

- Biểu 1a/ĐT. Báo cáo tháng về tình hình hoàn thành kế hoạch đầu tư của các công trình.

- Biểu 1b/ĐT. Báo cáo quý, 6 tháng và năm về tình hình hoàn thành kế hoạch đầu tư chia theo sự cấu thành.

- Biểu 2/ĐT. Báo cáo quý, 6 tháng và năm về tình hình hoàn thành kế hoạch đầu tư của các công trình.

- Biểu 3a/ĐT. Báo cáo quý, 6 tháng và năm về tình hình hoàn thành kế hoạch đầu tư  theo công dụng và tài sản cố định mới tăng.

- Biểu 3b/ĐT. Báo cáo 6 tháng và năm về tình hình hoàn thành đầu tư vào các ngành và theo nhóm A, nhóm B trong công nghiệp.

- Biểu 4a/ĐT. Báo cáo quý, 6 tháng và năm về tình hình hoàn thành kế hoạch hoặc năng lực mới tăng.

- Biểu 4b/ĐT. Báo cáo 6 tháng và năm về tình hình hoàn thành diện tích xây dựng nhà cửa.

b) Chỉ tiêu về hoàn thành khối lượng nhận thầu gồm 3 biểu áp dụng cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban hành chính khu tự trị, thành phố, tỉnh có đơn vị nhận thầu khối lượng công trình ghi báo.

- Biểu 1/NT. Báo cáo tháng về tình hình hoàn thành kế hoạch khối lượng nhận thầu.

- Biểu 2/NT. Báo cáo tháng về tình hình hoàn thành kế hoạch nhận thầu của các đơn vị cơ sở.

- Biểu 3/NT. Báo cáo tháng về hoàn thành các công trình và bàn giao.

c) Chỉ tiêu thi công cơ giới gồm 3 biểu áp dụng  cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban hành chính khu tự trị, thành phố, tỉnh có đơn vị sử dụng máy móc thi công.

- Biểu 1/TCCg. Báo cáo quý, 6 tháng và năm về mức độ cơ giới và nữa cơ giới hóa các khối lượng hiện vật chủ yếu.

- Biểu 2/TCCg. Báo cáo quý, 6 tháng và năm về thời gian sử dụng công suất của máy móc thi công.

- Biểu 3/TCCg. Báo cáo năm về số lượng và giá trị máy móc thi công có đến ngày cuối năm.

Điều 2. Ông Tổng cục Trưởng Tổng cục Thống kê có trách nhiệm giải thích nội dung, hướng dẫn phương pháp tính toán và các biểu mẫu trên, đồng thời theo dõi, đôn đốc và tổng hợp báo cáo để trình Chính phủ.

Các ông Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ và ông Chủ tịch Ủy ban hành chính khu tự trị, thành phố, tỉnh căn cư vào các biểu trên và bản giải thích nội dung chỉ tiêu và phương pháp tính toán của Tổng cục Thống kê mà xây dựng các biểu mẫu và giải thích cho các đơn vị cơ sở thuộc Bộ mình, cơ quan mình và địa phương mình cho thích hợp. Trước khi ban hành biểu mẫu cho đơn vị cơ sở phải được Tổng cục Thống kê thông qua; sau khi ban hành phải tổ chức việc theo dõi đôn đốc, tổng hợp báo cáo gửi cho Tổng cục Thống kê theo thời gian đã quy định để Tổng cục Thống kê làm báo cáo trình Chính phủ.

Điều 3. - Nay bãi bỏ chế độ báo cáo thống kê định kỳ về đầu tư xây dựng cơ bản trái với chế độ này.

Điều 4. Các ông Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, ông chủ tịch Ủy ban hành chính khu tự trị, thành phố, tỉnh, ông Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

 

 

 

 

 

(1)Mẫu các biểu không đăng trong công báo.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Thành Nghị

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu02-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/01/1962
Ngày hiệu lực23/01/1962
Ngày công báo31/01/1962
Số công báoSố 2
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Quyết định 02-TTg chế độ báo cáo thống kê định kỳ xây dựng cơ bản, hàng tháng, quý, 6 tháng và năm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 02-TTg chế độ báo cáo thống kê định kỳ xây dựng cơ bản, hàng tháng, quý, 6 tháng và năm
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu02-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýLê Thanh Nghị
        Ngày ban hành08/01/1962
        Ngày hiệu lực23/01/1962
        Ngày công báo31/01/1962
        Số công báoSố 2
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 02-TTg chế độ báo cáo thống kê định kỳ xây dựng cơ bản, hàng tháng, quý, 6 tháng và năm

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 02-TTg chế độ báo cáo thống kê định kỳ xây dựng cơ bản, hàng tháng, quý, 6 tháng và năm

              • 08/01/1962

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 31/01/1962

               Văn bản được đăng công báo

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 23/01/1962

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực