Quyết định 021-QĐ

Quyết định 021-QĐ năm 1960 sửa đổi Nghị định 160-NĐ và Nghị định 31-NĐ về quy định cước phí bưu điện đi nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Giao Thông và Bưu Điện ban hành

BỘ GIAO THÔNG
VÀ BƯU ĐIỆN
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 021-QĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 1960 

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH SỐ 160-NĐ NGÀY 11-04-1955 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 31-NĐ NGÀY 04-04-1959 QUY ĐỊNH CƯỚC PHÍ BƯU ĐIỆN ĐI NƯỚC NGOÀI.

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN

Căn cứ Nghị định số 160-NĐ ngày 11 tháng 4 năm 1955 của Bộ Giao thông Công chính và Nghị định số 31-NĐ ngày 04 tháng 04 năm 1959 của Bộ Giao thông và Bưu điện  quy định cước phí bưu điện đi nước ngoài;
Căn cứ đề nghị của ông Tổng cục trưởng Tổng cục bưu điện,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay điều chỉnh phần cước phí bưu thiếp gửi ngoài nước quy định do Nghị định số 160-NĐ ngày 11-04-1955 và Nghị định số 31-NĐ ngày 04-04-1959 về cước phí công văn, thư tín gửi ngoài nước như sau:

- Công văn và thư tín từ 20 gam trở xuống gửi đi các nước xã hội chủ nghĩa, trước 0đ20, nay 0đ12;

- Bưu thiếp thường, trước 0đ18, nay 0đ06;

- Bưu thiếp đã có in ảnh, loại trước hạn chế chữ viết 0đ10 và loại không hạn chế chữ viết 1đ18, nay nói chung thống nhất không hạn chế chữ viết và cước phí là 0đ06.

Điều 2. – Các loại công văn và thư tín gửi đi các nước xã hội chủ nghĩa nặng trên 20 gam vẫn áp dụng theo Nghị định số 31-NĐ ngày 04-04-1959 không thay đổi.

Điều 3. – Các cước khác ấn định trong Nghị định số 08-NĐ ngày 07-01-1955 về cước bưu phẩm gửi ngoài nước không thay đổi.

Điều 4. – Nghị định này thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 1960.

Điều 5. – Ông Chánh văn phòng Bộ Giao thông và Bưu điện, ông Tổng cục trưởng Tổng cục bưu điện chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN
THỨ TRƯỞNG

 


 
Nguyễn Hữu Mai

 

Thuộc tính văn bản 021-QĐ
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 021-QĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 22/02/1960
Ngày hiệu lực 01/03/1960
Ngày công báo 09/03/1960
Số công báo Số 9
Lĩnh vực Thương mại, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 11 năm trước

Lược đồ văn bản

Quyết định 021-QĐ quy định cước phí bưu điện đi nước ngoài sửa đổi Nghị định số 160-NĐ


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 021-QĐ quy định cước phí bưu điện đi nước ngoài sửa đổi Nghị định số 160-NĐ
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 021-QĐ
Cơ quan ban hành Bộ Giao thông và Bưu điện
Người ký Nguyễn Hữu Mai
Ngày ban hành 22/02/1960
Ngày hiệu lực 01/03/1960
Ngày công báo 09/03/1960
Số công báo Số 9
Lĩnh vực Thương mại, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

 • 22/02/1960

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 09/03/1960

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 01/03/1960

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực