Quyết định 03/2003/QĐ-UB

Quyết định 03/2003/QĐ-UB Thành lập Ban Điều hành Đề án Tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 - 2005 Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 03/2003/QĐ-UB Thành lập Ban Điều hành Đề án Tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 - 2005 Thành phố Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 03/2003/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN ĐIỀU HÀNH ĐỀ ÁN TIN HỌC HÓA QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2001 - 2005 THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Quyết định số 112/2001/QĐ-TTg ngày 25/7/2001 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án Tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 - 2005;
Thực hiện Quyết định số 80/2002/QĐ-UB ngày 31/5/2002 về việc : Phê duyệt Đề án Tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước giai đoạn 2002 - 2005 Thành phố Hà Nội (Đề án 112 Thành phố Hà Nội);
Xét đề nghị của Trưởng ban Tổ chức Chính quyền và Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố Hà nội,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Thành lập Ban Điều hành Đề án Tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 - 2005 Thành phố Hà nội (gọi tắt là Ban Điều hành Đề án 112 - Thành phố Hà nội), gồm các ông có tên sau :

1- Trưởng ban : Ông Vũ Văn Hậu, Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố.

2- Các Phó trưởng ban :

- Ông Nguyễn Thịnh Thành, Phó Văn phòng HĐND và UBND Thành phố Hà nội - Phó Ban thường trực.

- Ông Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Giám đốc Sở Khoa học công nghệ và môi trường - Giám đốc Ban quản lý dự án Công nghệ thông tin Thành phố.

3- Các Uỷ viên :

- Ông Lê Quang Nhuệ, Trưởng ban Tổ chức chính quyền Thành phố.

- Ông Nguyễn Văn Sửu, Phó Giám đốc Sở KH & Đầu tư.

- Ông Hoàng Mạnh Hiển, Phó Giám đốc Sở Tài chính vật giá.

- Ông Nguyễn Song Dũng, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án Công nghệ thông tin Thành phố.

Điều 2: Nhiệm vụ của Ban Điều hành Đề án 112 - Thành phố Hà Nội.

- Tổ chức thực hiện Đề án Tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 - 2005 Thành phố Hà nội đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 80/2002/QĐ-UB ngày 31/5/2002.

- Điều phối, hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng và triển khai Đề án Tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước đối với các Sở, Ban, Ngành và UBND các Quận, huyện đảm bảo thống nhất về kế hoạch, nội dung công nghệ theo chỉ đạo của Ban điều hành dự án 112/CP, UBND Thành phố, Ban Quản lý dự án Công nghệ thông tin Thành phố.

- Phối hợp với các Sở, Ban, ngành và UBND các quận, huyện đề xuất cơ chế chính sách xây dựng hệ thống quản lý thông tin phù hợp đảm bảo triển khai có hiệu quả Đề án tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước Thành phố Hà nội giai đoạn 2001 - 2005, phục vụ tốt cho hoạt động chỉ đạo điều hành của UBND Thành phố.

Điều 3 : Ban Điều hành Đề án 112 - Thành phố Hà nội hoạt động dưới hình thức kiêm nhiệm, chấp hành sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Điều hành Đề án 112 Chính phủ và UBND Thành phố, được phép sử dụng con dấu của UBND Thành phố để thực hiện nhiệm vụ.

Ban Điều hành Đề án 112 Thành phố Hà nội có Tổ chuyên viên giúp việc Ban Điều hành; Trưởng Ban điều hành được phép trưng dụng có thời hạn cán bộ chuyên môn kỹ thuật của các Sở, Ngành, UBND quận, huyện tham gia tổ chuyên viên phục vụ cho việc triển khai Đề án.

Kinh phí hoạt động của Ban Điều hành Đề án 112 - Thành phố Hà nội do ngân sách Nhà nước cấp qua Văn phòng HĐND và UBND Thành phố Hà nội.

Điều 4 : Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 5 : Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố; Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền Thành phố; Giám đốc các Sở Ban, Ngành; Chủ tịch UBND các Quận, huyện và các Thành viên có tên ghi tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

T/M. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Triệu

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2003/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu03/2003/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/01/2003
Ngày hiệu lực03/01/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2003/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 03/2003/QĐ-UB Thành lập Ban Điều hành Đề án Tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 - 2005 Thành phố Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 03/2003/QĐ-UB Thành lập Ban Điều hành Đề án Tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 - 2005 Thành phố Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu03/2003/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Quốc Triệu
        Ngày ban hành03/01/2003
        Ngày hiệu lực03/01/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 03/2003/QĐ-UB Thành lập Ban Điều hành Đề án Tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 - 2005 Thành phố Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 03/2003/QĐ-UB Thành lập Ban Điều hành Đề án Tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 - 2005 Thành phố Hà Nội

            • 03/01/2003

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/01/2003

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực