Quyết định 03/2004/QĐ-UB

Quyết định 03/2004/QĐ-UB bổ sung Khoản 2 Điều 8 Quyết định 20/1998/QĐ-UB về đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 03/2004/QĐ-UB đền bù thiệt hại NN thu hồi đất mục đích quốc phòng, an ninh,lợi ích quốc gia, công cộng Hà Nội hướng dẫn QĐ 20/1998/QĐ-UB đã được thay thế bởi Quyết định 26/2005/QĐ-UB bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và được áp dụng kể từ ngày 05/03/2005.

Nội dung toàn văn Quyết định 03/2004/QĐ-UB đền bù thiệt hại NN thu hồi đất mục đích quốc phòng, an ninh,lợi ích quốc gia, công cộng Hà Nội hướng dẫn QĐ 20/1998/QĐ-UB


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 03/2004/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

BỔ SUNG KHOẢN 2 ĐIỀU 8 QUYẾT ĐỊNH SỐ 20/1998/QĐ-UB NGÀY 30/6/1998 CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ ĐỀN BÙ THIỆT HẠI KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ SỬ DỤNG VÀO MỤC ĐÍCH QUỐC PHÒNG, AN NINH, LỢI ÍCH QUỐC GIA, LỢI ÍCH CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 của Chính phủ về đền bù thiệt hại khu Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng;
Xét đề nghị của Sở Tài chính Vật giá, Kho bạc Nhà nước Thành phố, Thường trực Ban chỉ đạo Giải phóng mặt bằng Thành phố,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Bổ sung khoản 2, Điều 8 Quyết định số 20/1998/QĐ-UB ngày 30/6/1998 của UBND Thành phố về đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn Thành phố Hà Nội như sau:

Các cơ quan Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị lực lượng vũ trang, các tổ chức kinh tế (gọi tắt là các tổ chức) bị thu hồi đất có tài sản là nhà cửa, vật kiến trúc phải phá dỡ để giải phóng mặt bằng, mà tài sản này được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, nếu có nhu cầu sử dụng tiền bồi thường thiệt hại để đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, nếu có nhu cầu sử dụng tiền bồi thường thiệt hại để đầu tư xây dựng lại, nhưng chưa kịp hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định về quản lý đầu tư và xây dựng thì tổ chức bị thu hồi đất được phép mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để quản lý số tiền này theo đúng quy chế quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND - UBND Thành phố, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Lê Quý Đôn 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2004/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu03/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/01/2004
Ngày hiệu lực09/01/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/07/2012
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2004/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 03/2004/QĐ-UB đền bù thiệt hại NN thu hồi đất mục đích quốc phòng, an ninh,lợi ích quốc gia, công cộng Hà Nội hướng dẫn QĐ 20/1998/QĐ-UB


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 03/2004/QĐ-UB đền bù thiệt hại NN thu hồi đất mục đích quốc phòng, an ninh,lợi ích quốc gia, công cộng Hà Nội hướng dẫn QĐ 20/1998/QĐ-UB
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu03/2004/QĐ-UB
     Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
     Người kýLê Quý Đôn
     Ngày ban hành09/01/2004
     Ngày hiệu lực09/01/2004
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/07/2012
     Cập nhật2 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 03/2004/QĐ-UB đền bù thiệt hại NN thu hồi đất mục đích quốc phòng, an ninh,lợi ích quốc gia, công cộng Hà Nội hướng dẫn QĐ 20/1998/QĐ-UB

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 03/2004/QĐ-UB đền bù thiệt hại NN thu hồi đất mục đích quốc phòng, an ninh,lợi ích quốc gia, công cộng Hà Nội hướng dẫn QĐ 20/1998/QĐ-UB