Quyết định 03/2008/QĐ-BCT

Quyết định 03/2008/QĐ-BCT đính chính Quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới chợ trên phạm vi toàn quốc đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 03/2008/QĐ-BCT đính chính QĐ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới chợ phạm vi toàn quốc đến 2010 và định hướng 2020


BỘ CÔNG THƯƠNG
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2008/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI CHỢ TRÊN PHẠM VI TOÀN QUỐC ĐẾN NĂM 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Quyết định số 012/2007/QĐ-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới chợ trên phạm vi toàn quốc đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;
Được uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ cho phép Bộ trưởng Bộ Công Thương thẩm định, phê duyệt các dự án qui hoạch phát triển kết cấu hạ tầng thương mại tại công văn số 6428/VPCP-KTTH ngày 7 tháng 11 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính lại một số điểm trong các phụ lục kèm theo Quyết định số 012/2007/QĐ-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2007 dẫn trên, cụ thể như sau:

1. Tại Phụ lục số 1: Danh mục chợ đầu mối nông sản toàn quốc đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

Bỏ 01 chợ đầu mối rau quả, tại Thị trấn Chợ Mới, tỉnh Đồng Tháp (số thứ tự 138 thuộc Vùng đồng bằng sông Cửu Long). Như vậy, tổng số chợ đầu mối toàn Vùng đồng bằng sông Cửu Long và toàn quốc sẽ thay đổi giảm tương ứng như sau:

TT

Tên chợ, Địa điểm

Quy mô (ha)

Chợ hiện có

Chợ Xây mới

Ngành hàng

Vốn đầu tư (tỷ đồng)

Đa ngành

Lúa gạo

Rau quả

Thuỷ sản

VĐT

Phân kỳ đầu tư

2007- 2010

2011-2015

2016-2020

Giữ nguyên

Nâng cấp, mở rộng

 

Tổng Vùng ĐBSCL

275.9

 

7

30

8

8

12

9

2314

1037

1245

35

 

Toàn quốc

819.2

 

35

122

77

12

30

38

7837

3554

3963

320

 

Tổng hợp theo từng loại chợ ĐM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chợ ĐMNS TH (77 chợ)

471

 

17

60

77

0

0

0

4830

2057

2563

210

 

Chợ ĐM Lúa gạo (12 chợ)

67.1

 

3

9

0

12

0

0

671

324

327

20

 

Chợ ĐM Thuỷ sản (38 chợ)

143

 

5

33

0

0

0

38

1001

370

551

80

 

Chợ ĐM Rau quả (30 chợ)

134

 

10

20

0

0

30

0

1345

803

525

10

 

2. Tại Phụ lục số 2: Danh mục chợ tổng hợp bán buôn, bán lẻ hạng 1 toàn quốc đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

Bổ sung thêm 01 chợ xây mới tại tỉnh Hưng Yên là Chợ Giai Phạm, tại Yên Mỹ, Hưng Yên, quy mô 22.000 m2, tổng vốn đầu tư là 22 tỷ đồng, phân kỳ đầu tư trong giai đoạn 2007-2010. Như vậy, tổng số chợ của Vùng đồng bằng sông Hồng và toàn quốc sẽ thay đổi tăng tương ứng như sau:

TT

Tên chợ, địa điểm

Quy mô (m2)

Chợ hiện có

Chợ Xây mới

Vốn đầu tư (tỷ đồng)

Giữ nguyên

Nâng cấp, mở rộng

Tổng VĐT

Phân kỳ đầu tư

2007-2010

2011-2015

2016-2020

 

Tổng số Vùng ĐBSH

755840

9

26

31

1123,14

599,76

455,98

67,4

 

Tổng cộng toàn quốc 

4081176

56

110

153

5634,07

2782,48

2493,19

358,4

 

3. Tại Phụ lục số 3: Danh mục chợ biên giới, cửa khẩu, khu kinh tế cửa khẩu toàn quốc đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

Bỏ 03 chợ ở tỉnh Sơn La (số thứ tự 217, 218, 222). Như vậy, tổng số chợ tại tỉnh Sơn La và toàn quốc sẽ thay đổi giảm tương ứng như sau:

TT

Tên chợ, Địa điểm

Quy mô (m2)

Chợ hiện có

Chợ Xây mới

Phân loại chợ

Vốn đầu tư (tỷ đồng)

Chợ biên giới

Chợ cửa khẩu

Chợ khu KTCK

Tổng VĐT

Phân kỳ đầu tư

2007-2010

2011-2015

2016-2020

Giữ nguyên

Nâng cấp, MR

 

Tổng cộng tỉnh Sơn La

74000

0

2

17

16

3

0

97

45.5

29

22.5

 

Toàn Quốc

1624500

0

167

323

397

35

58

1796.2

923.1

526.3

346.8

 

Điều 2. Các nội dung khác theo Quyết định số 012/QĐ-BCT không thay đổi.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HDND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ

- Văn phòng Trung ương và các ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Kiểm toán Nhà nước
- Sở Thương mại các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;

- Công báo; Website Chính phủ;
- Bộ Công Thương: Bộ trưởng, các Thứ trưởng,
 các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Bộ, website của Bộ;
- Lưu VT, Viện NCTM, Vụ KH

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Danh Vĩnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2008/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu03/2008/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/02/2008
Ngày hiệu lực04/02/2008
Ngày công báo17/02/2008
Số công báoTừ số 109 đến số 110
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2008/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 03/2008/QĐ-BCT đính chính QĐ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới chợ phạm vi toàn quốc đến 2010 và định hướng 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 03/2008/QĐ-BCT đính chính QĐ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới chợ phạm vi toàn quốc đến 2010 và định hướng 2020
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu03/2008/QĐ-BCT
     Cơ quan ban hànhBộ Công thương
     Người kýLê Danh Vĩnh
     Ngày ban hành04/02/2008
     Ngày hiệu lực04/02/2008
     Ngày công báo17/02/2008
     Số công báoTừ số 109 đến số 110
     Lĩnh vựcThương mại
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật16 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 03/2008/QĐ-BCT đính chính QĐ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới chợ phạm vi toàn quốc đến 2010 và định hướng 2020

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 03/2008/QĐ-BCT đính chính QĐ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới chợ phạm vi toàn quốc đến 2010 và định hướng 2020

         • 04/02/2008

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 17/02/2008

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 04/02/2008

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực