Quyết định 03/2008/QĐ-UBND

Quyết định 03/2008/QĐ-UBND về giải thể Trạm thu gom và tiêu thụ sữa tươi do tỉnh Hưng Yên ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 03/2008/QĐ-UBND giải thể Trạm thu gom và tiêu thụ sữa tươi Hưng Yên


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2008/QĐ-UBND

H­ưng Yên, ngày 15 tháng 02 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIẢI THỂ TRẠM THU GOM VÀ TIÊU THỤ SỮA TƯƠI

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH H­ƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 62/2006/QĐ-UBND ngày 20/6/2006 của UBND tỉnh Hư­ng Yên quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 320/TTr-KNKN ngày 12/12/2007 và của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 06/TT-SNV ngày 09/01/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giải thể Trạm thu gom và tiêu thụ sữa tươi thuộc Trung tâm Khuyến nông, khuyến ngư tỉnh.

Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối kết hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính chỉ đạo Trung tâm Khuyến nông, khuyến ngư tỉnh thực hiện việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng: hồ sơ, tài liệu, tài chính, tài sản và số lao động hiện có (do UBND tỉnh định biên) của Trạm thu gom và tiêu thụ sữa tươi theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực sau mười ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Giám đốc Trung tâm Khuyến nông, khuyến ngư tỉnh căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Bật Khách

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu03/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/02/2008
Ngày hiệu lực25/02/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 03/2008/QĐ-UBND giải thể Trạm thu gom và tiêu thụ sữa tươi Hưng Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 03/2008/QĐ-UBND giải thể Trạm thu gom và tiêu thụ sữa tươi Hưng Yên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu03/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hưng Yên
        Người kýNguyễn Bật Khách
        Ngày ban hành15/02/2008
        Ngày hiệu lực25/02/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 03/2008/QĐ-UBND giải thể Trạm thu gom và tiêu thụ sữa tươi Hưng Yên

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 03/2008/QĐ-UBND giải thể Trạm thu gom và tiêu thụ sữa tươi Hưng Yên

            • 15/02/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/02/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực