Quyết định 03/2009/QĐ-TTg

Quyết định 03/2009/QĐ-TTg điều chỉnh mức thu phí xăng dầu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 03/2009/QĐ-TTg điều chỉnh mức thu phí xăng dầu đã được thay thế bởi Nghị định 67/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế bảo vệ môi trường và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 03/2009/QĐ-TTg điều chỉnh mức thu phí xăng dầu


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 03/2009/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC THU PHÍ XĂNG DẦU

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết số 32/2008/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh mức thu phí xăng dầu quy định tại Điều 3 Nghị định số 78/2000/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ về phí xăng dầu như sau:

1. Xăng các loại: 1.000 đồng/lít (một nghìn đồng/lít).

2. Diezel: 500 đồng/lít (năm trăm đồng/lít).

3. Dầu hỏa: 300 đồng/lít (ba trăm đồng/lít).

4. Dầu ma zút, dầu mỡ nhờn: 300 đồng/kg (ba trăm đồng/kg).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính QG;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu Văn thư, KTTH (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2009/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu03/2009/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/01/2009
Ngày hiệu lực09/01/2009
Ngày công báo23/01/2009
Số công báoTừ số 71 đến số 72
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2012
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2009/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 03/2009/QĐ-TTg điều chỉnh mức thu phí xăng dầu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 03/2009/QĐ-TTg điều chỉnh mức thu phí xăng dầu
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu03/2009/QĐ-TTg
       Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
       Người kýNguyễn Tấn Dũng
       Ngày ban hành09/01/2009
       Ngày hiệu lực09/01/2009
       Ngày công báo23/01/2009
       Số công báoTừ số 71 đến số 72
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2012
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 03/2009/QĐ-TTg điều chỉnh mức thu phí xăng dầu

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 03/2009/QĐ-TTg điều chỉnh mức thu phí xăng dầu