Quyết định 03/2009/QĐ-UBND

Quyết định 03/2009/QĐ-UBND bãi bỏ các Quyết định 235/1999/QĐ-UB, 99/2001/QĐ-UB, 28/2007/QĐ-UBND do tỉnh Bình Phước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 03/2009/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định quản lý đầu tư xây dựng công trình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2009/QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 14 tháng 01 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ CÁC QUYẾT ĐỊNH SỐ 235/1999/QĐ-UB NGÀY 28/10/1999, SỐ 99/2001/QĐ-UB NGÀY 31/12/2001 VÀ SỐ 28/2007/QĐ-UBND NGÀY 17/5/2007 CỦA UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND;

Căn cứ các quy định hiện hành về quản lý đầu tư, xây dựng công trình và về công tác đấu thầu;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các Quyết định sau:

- Quyết định số 235/1999/QĐ-UB ngày 28/10/1999 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý đầu tư và xây dựng công trình hạ tầng ở các xã nghèo - khó khăn;

- Quyết định số 99/2001/QĐ-UB ngày 31/12/2001 của UBND tỉnh ban hành Quy định xử lý một số trường hợp trong xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

- Quyết định số 28/2007/QĐ-UBND ngày 17/5/2007 của UBND tỉnh ban hành Quy định về đấu thầu sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Lý do: Không còn phù hợp với quy định hiện hành về quản lý đầu tư, xây dựng công trình và về công tác đấu thầu.

Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trương Tấn Thiệu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu03/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/01/2009
Ngày hiệu lực24/01/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 03/2009/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định quản lý đầu tư xây dựng công trình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 03/2009/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định quản lý đầu tư xây dựng công trình
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu03/2009/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
       Người kýTrương Tấn Thiệu
       Ngày ban hành14/01/2009
       Ngày hiệu lực24/01/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật12 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 03/2009/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định quản lý đầu tư xây dựng công trình

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 03/2009/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định quản lý đầu tư xây dựng công trình

           • 14/01/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/01/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực