Quyết định 03/2011/QĐ-UBND

Quyết định 03/2011/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân quận 7 ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 03/2011/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 7
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 03/2011/QĐ-UBND

Quận 7, ngày 12 tháng 5 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;
Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp tại Tờ trình số 188/TTr-TP ngày 06 tháng 5 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bãi bỏ 06 văn bản do Ủy ban nhân dân quận 7 ban hành không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành theo Danh mục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau bảy (07) ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Thủ trưởng các phòng ban chuyên môn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Triều

 


DANH MỤC

VĂN BẢN ĐƯỢC BÃI BỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 12/05//2011 của UBND quận 7)

Stt

Số, ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu nội dung

Ghi chú

Quyết định của Ủy ban nhân dân quận

01

05/2005/QĐ-UB

22/6/2005

Về việc ban hành quy chế tổ chức, hoạt động của HĐPHCTPB GDPL quận 7

 

02

10/2005/QĐ-UBND

23/8/2005

Về việc ban hành quy chế tạm thời ủy nhiệm cho UBND phường thực hiện công tác quản lý và thu các khoản thuế

 

03

11/2005/QĐ-UBND

23/8/2005

Về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của ban chỉ đạo cải cách hành chính quận 7

 

04

20/2006/QĐ-UBND

05/4/2006

Ban hành quy định lập hồ sơ chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và trách nhiệm của tổ chức thành viên có liên quan.

 

05

29/2006/QĐ-UBND

25/5/2006

Ban hành quy định lập, thẩm định và trình duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn quận 7

 

06

41/2006/QĐ-UBND

27/9/2006

Về việc ban hành quy định về cấp phép khai thác nước dưới đất

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2011/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu03/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/05/2011
Ngày hiệu lực19/05/2011
Ngày công báo01/06/2011
Số công báoSố 34
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 03/2011/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 03/2011/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu03/2011/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thanh Triều
        Ngày ban hành12/05/2011
        Ngày hiệu lực19/05/2011
        Ngày công báo01/06/2011
        Số công báoSố 34
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 03/2011/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 03/2011/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

            • 12/05/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/06/2011

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/05/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực