Quyết định 03/2011/QĐ-UBND

Quyết định 03/2011/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản hết hiệu lực thi hành do Ủy ban nhân dân Quận 1 ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 03/2011/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản hết hiệu lực thi hành


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 1
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 03/2011/QĐ-UBND

Quận 1, ngày 20 tháng 9 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp tại Tờ trình số 258/TTr-TP ngày 14 tháng 9 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố 17 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân quận 1 ban hành hết hiệu lực thi hành theo Danh mục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận 1, Thủ trưởng các phòng, ban đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Thành Kiên

 

DANH MỤC

VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân quận 1)

1

Chỉ thị số 02/CT-UB ngày 27/3/2003 của Ủy ban nhân dân quận 1 về việc thực hiện báo cáo thống kê theo quy định.

2

Chỉ thị số 02/2005/CT-UBND ngày 28/02/2005 của Ủy ban nhân dân quận 1 về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê - kế toán theo quy định.

3

Chỉ thị số 06/2005/CT-UBND ngày 22/11/2005 của Ủy ban nhân dân quận 1 về diễn tập kiểm tra phương án A2 của Quận 1 năm 2005.

4

Chỉ thị số 01/2006/CT-UBND ngày 19/4/2006 của Ủy ban nhân dân quận 1 về tổ chức thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng năm 2006.

5

Chỉ thị số 02/2007/CT-UBND ngày 12/01/2007 của Ủy ban nhân dân quận 1 về việc thực hiện chế độ báo cáo Thống kê - Kế toán.

6

Chỉ thị số 04/2007/CT-UBND-M ngày 23/01/2007 của Ủy ban nhân dân quận 1 về tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng năm 2007.

7

Chỉ thị số 07/2007/CT-UBND ngày 05/12/2007 của Ủy ban nhân dân quận 1 về công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự; tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; tuyển sinh quân sự và xây dựng lực lượng dự bị động viên năm 2008.

8

Chỉ thị số 01/2008/CT-UBND-M ngày 04/02/2008 của Ủy ban nhân dân quận 1 về tổ chức thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng năm 2008.

9

Chỉ thị số 03/2008/CT-UBND ngày 07/5/2008 của Ủy ban nhân dân quận 1 về việc tập trung hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2008.

10

Chỉ thị số 05/2008/CT-UBND-M ngày 22/8/2008 của Ủy ban nhân dân quận 1 về việc tổ chức thực hành diễn tập khu vực phòng thủ quận 1

11

Quyết định 2608/2008/QĐ-UBND ngày 08/12/2008 của Ủy ban nhân dân quận 1 ban hành quy định trình tự thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn quận 1.

12

Chỉ thị số 01/2009/CT-UBND ngày 07/01/2009 của Ủy ban nhân dân quận 1 về tổ chức đón tết nguyên đán Kỷ Sửu năm 2009.

13

Chỉ thị số 01/2009/CT-UBND-M ngày 02/3/2009 của Ủy ban nhân dân quận 1 về tổ chức thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng năm 2009

14

Chỉ thị số 02/2009/CT-UBND ngày 02/4/2009 của Ủy ban nhân dân quận 1 về công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tuyển sinh quân sự và xây dựng lực lượng dự bị động viên năm 2009

15

Chỉ thị số 03/2009/CT-UBND-M ngày 12/8/2009 của Ủy ban nhân dân quận 1 về việc tổ chức diễn tập phương án xử lý tình huống biểu tình, bạo loạn chính trị kết hợp diễn tập khu vực phòng thủ trên địa bàn quận 1 năm 2009.

16

Chỉ thị số 01/2010/CT-UBND ngày 04/01/2010 của Ủy ban nhân dân quận 1 về tổ chức đón tết nguyên đán Canh Dần năm 2010.

17

Chỉ thị số 02/2010/CT-UBND ngày 08/01/2010 của Ủy ban nhân dân quận 1 Công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tuyển sinh quân sự và xây dựng lực lượng dự bị động viên năm 2010.

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2011/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu03/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/09/2011
Ngày hiệu lực20/09/2011
Ngày công báo15/10/2011
Số công báoSố 60
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 03/2011/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản hết hiệu lực thi hành


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 03/2011/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản hết hiệu lực thi hành
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu03/2011/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýPhạm Thành Kiên
       Ngày ban hành20/09/2011
       Ngày hiệu lực20/09/2011
       Ngày công báo15/10/2011
       Số công báoSố 60
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật13 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 03/2011/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản hết hiệu lực thi hành

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 03/2011/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản hết hiệu lực thi hành

           • 20/09/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/10/2011

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/09/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực