Quyết định 03/2012/QĐ-UBND

Quyết định 03/2012/QĐ-UBND về kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của Ủy ban nhân dân Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh năm 2012

Nội dung toàn văn Quyết định 03/2012/QĐ-UBND phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh Quận 9 Hồ Chí Minh


THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2012/QĐ-UBND

Quận 9, ngày 17 tháng 01 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ QUỐC PHÒNG - AN NINH CỦA UBND QUẬN NĂM 2012.

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách; Chương trình công tác của UBND Quận năm 2012;

Căn cứ Nghị quyết số 04-NQ/QU ngày 10/01/2012 của Quận ủy về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh của Ủy ban nhân dân Quận năm 2012.

Điều 2. Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 13 phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và nội dung kế hoạch này để xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Quận năm 2012.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc Quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 13 phường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- TT. UBND Thành phố;
- Văn phòng UBND Thành phố
(Phòng Tổng hợp-Kế hoạch);
- Sở Nội vụ Thành phố
(Đ/c Đặng Công Luận - UV.UBND.TP);
- Sở Kế hoạch-Đầu tư Thành phố;
(Phòng Kế hoạch-Tổng hợp);
- Phòng kiểm tra văn bản – Sở Tư pháp;
- TT. Quận ủy; TT. UBND quận;
- UBMTTQ và các Đoàn thể quận;
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Việt

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu03/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/01/2012
Ngày hiệu lực27/01/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/03/2013
Cập nhật10 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 03/2012/QĐ-UBND phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh Quận 9 Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 03/2012/QĐ-UBND phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh Quận 9 Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu03/2012/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Hữu Việt
        Ngày ban hành17/01/2012
        Ngày hiệu lực27/01/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/03/2013
        Cập nhật10 tháng trước
        (08/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 03/2012/QĐ-UBND phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh Quận 9 Hồ Chí Minh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 03/2012/QĐ-UBND phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh Quận 9 Hồ Chí Minh

            • 17/01/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/01/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực