Quyết định 02/2012/QĐ-UBND

Quyết định 02/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ huyện Nhà Bè

Quyết định 03/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động Phòng Nội vụ đã được thay thế bởi Quyết định 3376/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản hết hiệu lực Ủy ban huyện Nhà Bè Hồ Chí Minh 2016 và được áp dụng kể từ ngày 02/12/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 03/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động Phòng Nội vụ


ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NHÀ BÈ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2012/QĐ-UBND

Nhà Bè, ngày 27 tháng 4 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN NHÀ BÈ

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thanh niên ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;

Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Thông tư số 04/2011/TT-BNV ngày 10 tháng 02 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn bổ sung nhiệm vụ, tổ chức và biên chế của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện về công tác thanh niên;

Căn cứ Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ tại Tờ trình số 140/TTr-NV ngày 24 tháng 4 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ huyện Nhà Bè ban hành kèm theo Quyết định số 136/2009/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2009 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 1 như sau:

Phòng Nội vụ huyện có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tổ chức, biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp Nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước; cán bộ, công chức xã, thị trấn; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo, dân tộc; thi đua khen thưởng và quản lý nhà nước về công tác thanh niên.

2. Bổ sung Điều 2a như sau:

“Điều 2a. Nhiệm vụ và quyền hạn về công tác thanh niên

1. Trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác thanh niên được giao;

2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch về thanh niên và công tác thanh niên sau khi được phê duyệt;

3. Hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên được giao”.

3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 3 như sau:

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, trình độ, năng lực của công chức, Phòng Nội vụ huyện tổ chức các bộ phận gồm những công chức được phân công theo dõi thực hiện các mặt công tác sau:

- Xây dựng bộ máy chính quyền;

- Tổ chức bộ máy, biên chế;

- Công tác cải cách hành chính;

- Công tác Dân chủ cơ sở;

- Công tác cán bộ, chính sách cán bộ và đào tạo bồi dưỡng cán bộ;

- Công tác Tôn giáo, dân tộc và quản lý các Hội;

- Công tác thi đua - khen thưởng;

- Công tác tổng hợp, thống kê hành chính;

- Công tác văn thư - lưu trữ;

- Công tác thanh niên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Phòng Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu02/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/04/2012
Ngày hiệu lực04/05/2012
Ngày công báo15/05/2012
Số công báoSố 22
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/12/2016
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 03/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động Phòng Nội vụ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 03/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động Phòng Nội vụ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu02/2012/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thị Thu
        Ngày ban hành27/04/2012
        Ngày hiệu lực04/05/2012
        Ngày công báo15/05/2012
        Số công báoSố 22
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/12/2016
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 03/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động Phòng Nội vụ

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 03/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động Phòng Nội vụ