Quyết định 03/2014/QĐ-UBND

Quyết định 03/2014/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 03/2009/QĐ-UBND về Bảng giá thu một phần viện phí tại Trạm Y tế xã do tỉnh Kon Tum ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 03/2014/QĐ-UBND bãi bỏ 03/2009/QĐ-UBND Bảng giá thu một phần viện phí Trạm Y tế Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2014/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 25 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 03/2009/QĐ-UBND NGÀY 14/01/2009 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM BAN HÀNH BẢNG GIÁ THU MỘT PHẦN VIỆN PHÍ TẠI TRẠM Y TẾ XÃ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23/11/2009;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29/02/2012 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 25/2013/NQ-HĐND ngày 11/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 7 về việc bãi bỏ Bảng giá thu một phần viện phí tại Trạm Y tế xã áp dụng cho người bệnh ngoại trú, nội trú có thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND ngày 16/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa IX, kỳ họp thứ 11;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 14/01/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Bảng giá thu một phần viện phí tại Trạm Y tế xã.

Giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại Trạm Y tế xã thực hiện theo quy định tại Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 09/4/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bảng giá thu một phần viện phí trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 38/2012/QĐ-UBND ngày 21/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum và các quyết định bổ sung, điều chỉnh, thay thế (nếu có), đồng thời đảm bảo đúng theo các quy định hiện hành của Bộ Y tế về Danh mục kỹ thuật và phân tuyến kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh.

Đối với các trường hợp người bệnh đang điều trị nội trú tại Trạm Y tế xã trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, thực hiện mức thu theo Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 14/01/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum cho đến khi kết thúc điều trị.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Tài chính; Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu03/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/01/2014
Ngày hiệu lực04/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 03/2014/QĐ-UBND bãi bỏ 03/2009/QĐ-UBND Bảng giá thu một phần viện phí Trạm Y tế Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 03/2014/QĐ-UBND bãi bỏ 03/2009/QĐ-UBND Bảng giá thu một phần viện phí Trạm Y tế Kon Tum
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu03/2014/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
       Người kýNguyễn Văn Hùng
       Ngày ban hành25/01/2014
       Ngày hiệu lực04/02/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Thể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 03/2014/QĐ-UBND bãi bỏ 03/2009/QĐ-UBND Bảng giá thu một phần viện phí Trạm Y tế Kon Tum

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 03/2014/QĐ-UBND bãi bỏ 03/2009/QĐ-UBND Bảng giá thu một phần viện phí Trạm Y tế Kon Tum

        • 25/01/2014

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 04/02/2014

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực