Quyết định 03/2016/QĐ-UBND

Quyết định 03/2016/QĐ-UBND về đặt tên đường Võ Văn Kiệt cho đường hành lang ven biển phía nam thuộc địa phận thành phố Rạch Giá và huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 03/2016/QĐ-UBND đặt tên Võ Văn Kiệt đường hành lang ven biển phía nam Rạch Giá Kiên Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2016/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 15 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐẶT TÊN ĐƯỜNG VÕ VĂN KIỆT CHO ĐƯỜNG HÀNH LANG VEN BIỂN PHÍA NAM THUỘC ĐỊA PHẬN THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ VÀ HUYỆN CHÂU THÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008 và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 91/2005/NĐ-CP">36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa – Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 155/2015/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc đặt tên đường Võ Văn Kiệt cho đường hành lang ven biển phía Nam thuộc địa phận thành phố Rạch Giá và huyện Châu Thành;

Theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 180/TTr-SVHTTDL ngày 03 tháng 11 năm 2015 về việc đặt tên Võ Văn Kiệt cho đường hành lang ven biển phía Nam thuộc địa phận thành phố Rạch Giá và huyện Châu Thành,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đặt tên đường Võ Văn Kiệt cho đường hành lang ven biển phía Nam thuộc địa phận thành phố Rạch Giá và huyện Châu Thành.

Đường Võ Văn Kiệt có tổng chiều dài là 18.550m (18,55km), mặt đường rộng trung bình 12m, điểm khởi đầu giới hạn bởi Quốc lộ 80 thuộc phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá; điểm cuối giáp Quốc lộ 61 thuộc xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành.

Điều 2. Giao trách nhiệm cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Rạch Giá và Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành chủ trì phối hợp các sở, ngành chức năng có liên quan tổ chức thực hiện việc gắn biển tên đường trên địa bàn thành phố Rạch Giá và huyện Châu Thành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: Rạch Giá, Châu Thành và các sở, ban ngành chức năng, địa phương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Vũ Hồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2016/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 03/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 15/01/2016
Ngày hiệu lực 25/01/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 03/2016/QĐ-UBND đặt tên Võ Văn Kiệt đường hành lang ven biển phía nam Rạch Giá Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 03/2016/QĐ-UBND đặt tên Võ Văn Kiệt đường hành lang ven biển phía nam Rạch Giá Kiên Giang
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 03/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Kiên Giang
Người ký Phạm Vũ Hồng
Ngày ban hành 15/01/2016
Ngày hiệu lực 25/01/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 03/2016/QĐ-UBND đặt tên Võ Văn Kiệt đường hành lang ven biển phía nam Rạch Giá Kiên Giang

Lịch sử hiệu lực Quyết định 03/2016/QĐ-UBND đặt tên Võ Văn Kiệt đường hành lang ven biển phía nam Rạch Giá Kiên Giang

  • 15/01/2016

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 25/01/2016

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực