Quyết định 03/2018/QĐ-UBND

Quyết định 03/2018/QĐ-UBND về bãi bỏ Quyết định 62/2009/QĐ-UBND về bảng giá nhân công cơ bản đối với nhà mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Nội dung toàn văn Quyết định 03/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 62/2009/QĐ-UBND bảng giá nhân công cơ bản Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2018/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 22 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 62/2009/QĐ-UBND NGÀY 27 THÁNG 11 NĂM 2009 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN KON TUM VỀ BẢNG GIÁ NHÂN CÔNG CƠ BẢN ĐỐI VỚI NHÀ MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật tổ chức chính quyn địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 3558/TTr-STC ngày 22 tháng 12 năm 2017 về bãi bỏ quyết định quy phạm pháp luật không còn phù với quy định pháp luật.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 62/2009/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Kon Tum về bảng giá nhân công cơ bản đối với nhà mới trên địa bàn tnh, do không còn phù với quy định của pháp luật.

Việc xác định mức thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng nhưng không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 02 năm 2018.

Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Kon Tum; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điu 2;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp)
;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thư
ng trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban M
TTQ Việt Nam tnh;
- Báo Kon Tum, Đ
ài PTTH tnh, Cng TTĐT tnh;
- Công b
áo tnh;
- Lưu: VT-NC2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hòa

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu03/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/01/2018
Ngày hiệu lực02/02/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 03/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 62/2009/QĐ-UBND bảng giá nhân công cơ bản Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 03/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 62/2009/QĐ-UBND bảng giá nhân công cơ bản Kon Tum
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu03/2018/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
       Người kýNguyễn Văn Hòa
       Ngày ban hành22/01/2018
       Ngày hiệu lực02/02/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 03/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 62/2009/QĐ-UBND bảng giá nhân công cơ bản Kon Tum

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 03/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 62/2009/QĐ-UBND bảng giá nhân công cơ bản Kon Tum

           • 22/01/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/02/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực