Quyết định 0336/2005/QĐ-BTM

Quyết định 0336/2005/QĐ-BTM về việc uỷ quyền cho các phòng quản lý xuất nhập khẩu cấp phép hàng hoá của Trung Hoa quá cảnh lãnh thổ Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Quyết định 0336/2005/QĐ-BTM uỷ quyền phòng quản lý xuất nhập khẩu cấp phép hàng hoá nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa quá cảnh lãnh thổ Việt Nam đã được thay thế bởi Quyết định 5572/QĐ-BCT công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật Bộ Công thương chủ trì hoặc liên tịch hết hiệu lực pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 05/11/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 0336/2005/QĐ-BTM uỷ quyền phòng quản lý xuất nhập khẩu cấp phép hàng hoá nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa quá cảnh lãnh thổ Việt Nam


BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 0336/2005/QĐ-BTM

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 0336/2005/QĐ-BTM NGÀY 08 THÁNG 3 NĂM 2005 VỀ VIỆC UỶ QUYỀN CHO CÁC PHÒNG QUẢN LÝ XUẤT NHẬP KHẨU CẤP PHÉP HÀNG HOÁ CỦA NƯỚC CỘNG HOÀ NHÂN DÂN TRUNG HOA QUÁ CẢNH LÃNH THỔ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại;
Để đơn giản hoá thủ tục hành chính và tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hoá của Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa quá cảnh lãnh thổ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Uỷ quyền cho Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Hà nội, khu vực Đà nẵng và khu vực thành phố Hồ Chí Minh cấp phép hàng hoá của CHND Trung Hoa quá cảnh lãnh thổ Việt nam.

Điều 2. Việc cấp giấy phép cho hàng quá cảnh được thực hiện theo hướng dẫn tại Quy chế về hàng quá cảnh Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa quá cảnh lãnh thổ Việt nam (ban hành kèm theo Quyết định số 0305/2001/QĐ-BTM ngày 26 tháng 03 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Thương mại.

Điều 3. Ông Vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu, Vụ trưởng, Trưởng phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Hà nội, Đà nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Thương mại các doanh nghiệp vận chuyển quá cảnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo./.

 

 

Phan Thế Ruệ

(Đã ký)

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 0336/2005/QĐ-BTM

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu0336/2005/QĐ-BTM
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/03/2005
Ngày hiệu lực30/03/2005
Ngày công báo15/03/2005
Số công báoSố 12
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/12/2015
Cập nhậtnăm ngoái

Download Văn bản pháp luật 0336/2005/QĐ-BTM

Lược đồ Quyết định 0336/2005/QĐ-BTM uỷ quyền phòng quản lý xuất nhập khẩu cấp phép hàng hoá nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa quá cảnh lãnh thổ Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 0336/2005/QĐ-BTM uỷ quyền phòng quản lý xuất nhập khẩu cấp phép hàng hoá nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa quá cảnh lãnh thổ Việt Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu0336/2005/QĐ-BTM
        Cơ quan ban hànhBộ Thương mại
        Người kýPhan Thế Ruệ
        Ngày ban hành08/03/2005
        Ngày hiệu lực30/03/2005
        Ngày công báo15/03/2005
        Số công báoSố 12
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/12/2015
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 0336/2005/QĐ-BTM uỷ quyền phòng quản lý xuất nhập khẩu cấp phép hàng hoá nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa quá cảnh lãnh thổ Việt Nam

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 0336/2005/QĐ-BTM uỷ quyền phòng quản lý xuất nhập khẩu cấp phép hàng hoá nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa quá cảnh lãnh thổ Việt Nam