Quyết định 037-TTg

Quyết định 037-TTg năm 1960 về việc thành lập Viện Kinh tế thuộc Ủy ban Khoa học Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 037-TTg

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 1960 

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP VIỆN KINH TẾ THUỘC ỦY BAN KHOA HỌC NHÀ NƯỚC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ  sắc lệnh số 016-SL ngày 04-3-1959 thành lập Ủy ban Khoa học Nhà nước;
Theo đề nghị của ông Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Nhà nước;
Căn cứ nghị quyết của Hội đồng Chính phủ trong phiên hợp hội nghị Thường vụ của Hội đồng Chính phủ ngày 03-2-1960;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay thành lập Viện Kinh tế thuộc Ủy ban Khoa học Nhà nước.

Điều 2. - Viện Kinh tế có nhiệm vụ:

Căn cứ vào đường lối của Đảng và Chính phủ, tiến hành nghiên cứu các mặt công tác kinh tế nhằm phục vụ sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và sự nghiệp đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà, góp phần vào cuộc đấu tranh cho hòa bình và chủ nghĩa xã hội trên thế giới.

Điều 3. - Viện Kinh tế do một Viện trưởng phụ trách và có một số Viện phó giúp việc.

Điều 4. - Nhiệm vụ cụ thể và bộ máy tổ chức của Viện Kinh tế do Ủy ban Khoa học Nhà nước quy định.

Điều 5. – Ông Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 


 

Phạm Văn Đồng

 

Thuộc tính văn bản 037-TTg
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 037-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 06/02/1960
Ngày hiệu lực 21/02/1960
Ngày công báo 17/02/1960
Số công báo Số 6
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 11 năm trước

Lược đồ văn bản

Quyết định 037-TTg thành lập Viện Kinh tế thuộc Ủy ban Khoa học Nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 037-TTg thành lập Viện Kinh tế thuộc Ủy ban Khoa học Nhà nước
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 037-TTg
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Người ký Phạm Văn Đồng
Ngày ban hành 06/02/1960
Ngày hiệu lực 21/02/1960
Ngày công báo 17/02/1960
Số công báo Số 6
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

 • 06/02/1960

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 17/02/1960

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 21/02/1960

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực