Quyết định 04/1998/QĐ-UB

Quyết định 04/1998/QĐ-UB về việc cho phép Hội KHKT Đại học KTQD đổi tên thành Hội khoa học kinh tế Hà Nội do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 04/1998/QĐ-UB cho phép Hội KHKT Đại học KTQD đổi tên thành Hội khoa học kinh tế Hà Nội


UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 04/1998/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 1998 

 

QUYẾT ĐỊNH

"VỀ VIỆC CHO PHÉP HỘI KHKT ĐẠI HỌC KTQD ĐỔI TÊN THÀNH HỘI KHOA HỌC KINH TẾ HÀ NỘI"

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân;
Căn cứ Quyết định số 1996/QĐ-UB ngày 04/10/1994 của UBND thành phố Hà nội quy định về quản lý tổ chức và hoạt động của các Hội quần chúng trên địa bàn thành phố Hà nội;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố và Chủ tịch Liên hiệp các hội KHKT Hà nội.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chấp nhận để Hội khoa học kinh tế đại học KTQD thuộc Liên hiệp các hội KHKT Hà nội đổi tên thành Hội Khoa học kinh tế Hà nội.

Trụ sở của Hội đặt tại thành phố Hà nội.

Điều 2. Hội Khoa học kinh tế Hà nội là một tổ chức xã hội nghề nghiệp hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự trang trải về kinh phí hoạt động, có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản tại ngân hàng (kể cả tài khoản ngoại tệ) và được sử dụng con dấu riêng theo quy định của Nhà nước.

Hội Khoa học kinh tế Hà nội là thành viên của Liên hiệp các hội KHKT Hà nội do Trường Đại học kinh tế Quốc dân bảo trợ và chịu sự quản lý Nhà nước của các Sở, Ban, Ngành của thành phố có liên quan. Hội hoạt động theo đúng Điều lệ của Hội Khoa học kinh tế Việt nam và Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Hà nội.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố. Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Hà nội, Hiệu trưởng đại học kinh tế quốc dân, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành có liên quan và Chủ tịch Hội khoa học kinh tế Hà nội thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 3
- Hội KHKT VN
- Ban Tuyên giáo TU - CA TP
- Lưu

TM/ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT/ CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Lưu Minh Trị

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/1998/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu04/1998/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/04/1998
Ngày hiệu lực15/04/1998
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/1998/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 04/1998/QĐ-UB cho phép Hội KHKT Đại học KTQD đổi tên thành Hội khoa học kinh tế Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 04/1998/QĐ-UB cho phép Hội KHKT Đại học KTQD đổi tên thành Hội khoa học kinh tế Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu04/1998/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýLưu Minh Trị
        Ngày ban hành15/04/1998
        Ngày hiệu lực15/04/1998
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 04/1998/QĐ-UB cho phép Hội KHKT Đại học KTQD đổi tên thành Hội khoa học kinh tế Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 04/1998/QĐ-UB cho phép Hội KHKT Đại học KTQD đổi tên thành Hội khoa học kinh tế Hà Nội

            • 15/04/1998

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/04/1998

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực