Quyết định 04/2006/QĐ-BCN

Quyết định 04/2006/QĐ-BCN về việc thành lập Công ty mẹ - Công ty Dệt Phong Phú do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 04/2006/QĐ-BCN thành lập Công ty mẹ-Công ty Dệt Phong Phú


BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 04/2006/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÔNG TY MẸ - CÔNG TY DỆT PHONG PHÚ

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định 153/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09 tháng 8 năm 2004 về tổ chức, quản lý công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập theo mô hình công ty mẹ - công ty con;
Căn cứ Văn bản số 374/TTg-ĐMDN ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Công ty Dệt Phong Phú sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con;
Xét đề nghị của Tổng công ty Dệt - May Việt Nam tại Tờ trình số 155/TT-HĐQT ngày 14 tháng 02 năm 2006 về việc chuyển Công ty Dệt Phong Phú sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Công ty mẹ - Công ty Dệt Phong Phú trên cơ sở tổ chức lại văn phòng và các đơn vị hạch toán phụ thuộc của Công ty Dệt Phong Phú hiện nay.

1. Công ty mẹ là công ty nhà nước, có tư cách pháp nhân, con dấu, biểu tượng, điều lệ tổ chức và hoạt động; được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước, ngân hàng theo quy định của pháp luật; được tự chủ kinh doanh; có trách nhiệm kế thừa các quyền và nghĩa vụ pháp lý của Công ty Dệt Phong Phú.

Công ty mẹ nằm trong cơ cấu tổ chức của Tổng công ty Dệt - May Việt Nam.

2. Công ty mẹ có:

a) Tên tiếng Việt: Công ty Dệt Phong Phú;

b) Tên giao dịch quốc tế: PHONG PHU CORPORATION;

c) Tên viết tắt: PHONG PHU CORP;

d) Trụ sở chính: Phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Vốn điều lệ của Công ty mẹ là 181.491.047.659,00 đồng (Một trăm tám mươi mốt tỷ, bốn trăm chín mươi mốt triệu, bốn mươi bảy nghìn, sáu trăm năm mươi chín đồng chẵn).

4. Ngành nghề kinh doanh của Công ty mẹ:

a) Sản xuất và kinh doanh sợi, vải, khăn, chỉ thêu, sản phẩm may mặc;

b) Kinh doanh bông xơ, hoá chất, thuốc nhuộm, máy móc, phụ tùng phục vụ ngành dệt may;

c) Kinh doanh nhà, xây dựng và cho thuê hạ tầng khu công nghiệp, nhà xưởng, kho bãi phục vụ sản xuất, kinh doanh của Công ty;

d) Kinh doanh hàng thời trang, thực phẩm công nghệ, hoá mỹ phẩm, nông, lâm, hải sản, thủ công mỹ nghệ, thiết bị văn phòng, vật liệu điện, điện tử, đồ nhựa;

đ) Xây dựng và kinh doanh khu du lịch; dịch vụ ăn uống và trò chơi giải trí; dịch vụ du lịch, khách sạn;

e) Khai thác, chế biến và kinh doanh lâm sản, khoáng sản, cát, đá, sỏi;

g) Sản xuất và kinh doanh điện;

h) Kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật;

5. Cơ cấu quản lý của Công ty mẹ bao gồm: Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, các Giám đốc điều hành, Kế toán trưởng và bộ máy giúp việc.

6. Quyền và nghĩa vụ của Công ty mẹ; tổ chức, quản lý Công ty mẹ; quan hệ giữa Công ty mẹ với các công ty con, công ty có vốn góp của Công ty mẹ; quan hệ giữa Công ty mẹ với Tổng công ty Dệt - May Việt Nam và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ.

Điều 2. Các công ty con và công ty có vốn góp của Công ty mẹ.

1. Công ty con là các Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên mà Công ty mẹ giữ cổ phần, vốn góp chi phối (trên 50% vốn điều lệ), được tổ chức và hoạt động theo các quy định pháp luật tương ứng với hình thức pháp lý của Công ty con, gồm có:

a) Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thừa Thiên Huế;

b) Công ty cổ phần Kinh doanh Xuất nhập khẩu Phong Phú;

c) Công ty cổ phần Kinh doanh thiết bị phụ tùng;

d) Công ty cổ phần Sợi chỉ may Phong Phú;

đ) Công ty cổ phần Chỉ khâu Hà Nội;

e) Công ty cổ phần Sợi Bảo Lộc:

g) Công ty cổ phần Dệt Đông Nam;

h) Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Du lịch Thuận Phú.

2. Công ty có vốn góp của Công ty mẹ là các công ty có cổ phần, vốn góp không chi phối (dưới 50% vốn điều lệ) của Công ty mẹ, tổ chức dưới hình thức Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên, Công ty liên doanh với nước ngoài, được tổ chức và hoạt động theo các quy định pháp luật tương ứng với hình thức pháp lý của các công ty đó, gồm có:

a) Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Phong Phú;

b) Công ty cổ phần Sản xuất - Dịch vụ dệt may Phước Long;

c) Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Phong Đức;

d) Công ty liên doanh Coast Phong Phú.

Điều 3. Giao Hội đồng quản trị Tổng công ty Dệt - May Việt Nam chỉ đạo Tổng giám đốc Công ty Dệt Phong Phú:

1. Xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ trình Bộ trưởng Bộ Công nghiệp phê duyệt;

2. Xây dựng Quy chế tài chính của Công ty mẹ trình Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Dệt - May Việt Nam, Tổng giám đốc Công ty Dệt Phong Phú và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 4,
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c),
- Văn phòng Chính phủ,
- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN,
- Ban Kinh tế Trung ương,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Nội vụ,
- Bộ LĐ - TB và XH,
- Bộ Tư pháp,
- Ngân hàng Nhà nước VN,
- UBND TP Hồ Chí Minh,
- Bộ trưởng (để b/c),
- Các đ/c Thứ trưởng,
- Các TV Ban ĐM và PTDN Bộ,
- Công báo,
- Lưu VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 

Bùi Xuân Khu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2006/QĐ-BCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu04/2006/QĐ-BCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/03/2006
Ngày hiệu lực16/04/2006
Ngày công báo01/04/2006
Số công báoSố 1
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2006/QĐ-BCN

Lược đồ Quyết định 04/2006/QĐ-BCN thành lập Công ty mẹ-Công ty Dệt Phong Phú


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 04/2006/QĐ-BCN thành lập Công ty mẹ-Công ty Dệt Phong Phú
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu04/2006/QĐ-BCN
        Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp
        Người kýBùi Xuân Khu
        Ngày ban hành24/03/2006
        Ngày hiệu lực16/04/2006
        Ngày công báo01/04/2006
        Số công báoSố 1
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 04/2006/QĐ-BCN thành lập Công ty mẹ-Công ty Dệt Phong Phú

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 04/2006/QĐ-BCN thành lập Công ty mẹ-Công ty Dệt Phong Phú

            • 24/03/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/04/2006

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/04/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực