Quyết định 04/2006/QĐ-UBND

Quyết định 04/2006/QĐ-UBND quy định đơn giá biển số nhà trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định 04/2006/QĐ-UBND quy định đơn giá biển số nhà đã được thay thế bởi Quyết định 13/2008/QĐ-UBND mức thu quản lý sử dụng lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và được áp dụng kể từ ngày 09/02/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 04/2006/QĐ-UBND quy định đơn giá biển số nhà


UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 04/2006/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 01 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH ĐƠN GIÁ BIỂN SỐ NHÀ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Giá ngày 26 tháng 4 năm 2002;

Theo đề nghị của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng tại Công văn số 3902/STC- HCSN ngày 24 tháng 11 năm 2005, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã thống nhất ý kiến kết luận tại cuộc họp giao ban vào ngày 24 tháng 12 năm 2005,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định đơn giá biển số nhà đối với hộ gia đình, tổ chức, cá nhân và các đối tượng khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo quy cách, cấu tạo biển số và đơn giá như sau:

1. Chất liệu: Nhôm lá dập, độ dày 2 ly

2. Màu sắc biển số: Nền xanh lam sẫm, chữ số và tên đường màu trắng, đường viền màu trắng.

3. Loại biển số và kích thước: Thực hiện theo quy định tại Điều 18 và Điều 19 Quy chế quản lý, đánh số và chỉnh sửa số nhà tại thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 7665/QĐ-UB ngày 30 tháng 12 năm 1998 của UBND thành phố Đà Nẵng.

4. Đơn giá thống nhất để thu tiền là 24.500 đồng/biển số (Hai mươi bốn ngàn, năm trăm đồng/1 biển số), bao gồm: Chi phí làm biển số, chi phí quản lý và gắn biển số nhà.

Điều 2. Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm phối hợp với các ngành và địa phương liên quan triển khai việc thu tiền biển số nhà và thực hiện chỉnh sửa, đánh số nhà, gắn biển số theo đúng Quy chế hiện hành của UBND thành phố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thực hiện sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 936/1998/QĐ-UB ngày 17 tháng 02 năm 1998 của UBND thành phố.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, xã, phường; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị; hộ gia đình và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu04/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/01/2006
Ngày hiệu lực24/01/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/02/2008
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 04/2006/QĐ-UBND quy định đơn giá biển số nhà


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 04/2006/QĐ-UBND quy định đơn giá biển số nhà
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu04/2006/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýTrần Văn Minh
        Ngày ban hành14/01/2006
        Ngày hiệu lực24/01/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/02/2008
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 04/2006/QĐ-UBND quy định đơn giá biển số nhà

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 04/2006/QĐ-UBND quy định đơn giá biển số nhà