Quyết định 04/2007/QĐ-BYT

Quyết định 04/2007/QĐ-BYT ban hành Danh mục các chỉ số theo dõi, đánh giá Chương trình phòng, chống HIV/AIDS Quốc gia do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Quyết định 04/2007/QĐ-BYT Danh mục chỉ số theo dõi đánh giá Chương trình phòng, chống HIV/AIDS Quốc gia đã được thay thế bởi Quyết định 1062/QĐ-BYT 2015 chỉ tiêu thống kê theo dõi đánh giá công tác phòng chống HIV/AIDS và được áp dụng kể từ ngày 27/03/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 04/2007/QĐ-BYT Danh mục chỉ số theo dõi đánh giá Chương trình phòng, chống HIV/AIDS Quốc gia


BỘ Y TẾ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 04/2007/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 15tháng01 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC CÁC CHỈ SỐ THEO DÕI, ĐÁNH GIÁCHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Quyết định số 36/2004/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn 2020;
Theo đề nghị của ông Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Pháp chế
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục 54 chỉ số theo dõi, đánh giá Chương trình phòng, chống HIV/AIDS Quốc gia (gọi tắt là chỉ số HIV/AIDS Quốc gia) bao gồm 3 nhóm chỉ số chính:

Nhóm 1: nhóm chỉ số về nâng cao năng lực, nguồn lực, theo dõi và đánh giá gồm 19 chỉ số;

Nhóm 2: nhóm chỉ số về dự phòng gồm 24 chỉ số;

Nhóm 3: nhóm chỉ số về chăm sóc, điều trị và dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con gồm 11 chỉ số.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Cục trưởng Cục Phòng,chống HIV/AIDS Việt Nam, Vụ trưởng, Cục trưởng các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng Y tế các ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trịnh Quân Huấn

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VẰN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2007/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu04/2007/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/01/2007
Ngày hiệu lực23/02/2007
Ngày công báo08/02/2007
Số công báoTừ số 73 đến số 74
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/08/2015
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2007/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 04/2007/QĐ-BYT Danh mục chỉ số theo dõi đánh giá Chương trình phòng, chống HIV/AIDS Quốc gia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 04/2007/QĐ-BYT Danh mục chỉ số theo dõi đánh giá Chương trình phòng, chống HIV/AIDS Quốc gia
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu04/2007/QĐ-BYT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýTrịnh Quân Huấn
        Ngày ban hành15/01/2007
        Ngày hiệu lực23/02/2007
        Ngày công báo08/02/2007
        Số công báoTừ số 73 đến số 74
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/08/2015
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 04/2007/QĐ-BYT Danh mục chỉ số theo dõi đánh giá Chương trình phòng, chống HIV/AIDS Quốc gia

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 04/2007/QĐ-BYT Danh mục chỉ số theo dõi đánh giá Chương trình phòng, chống HIV/AIDS Quốc gia