Quyết định 04/2008/QĐ-UBND

Quyết định 04/2008/QĐ-UBND về chính sách hỗ trợ lương thực cho 5 dân tộc đặc biệt khó khăn nhằm bảo vệ phát triển rừng do tỉnh Lai Châu ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 04/2008/QĐ-UBND hỗ trợ lương thực cho 5 dân tộc đặc biệt khó khăn bảo vệ rừng Lai Châu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2008/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 31 tháng 01 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ LƯƠNG THỰC CHO 5 DÂN TỘC ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN NHẰM BẢO VỆ PHÁT TRIỂN RỪNG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 103/2007/NQ-NĐND ngày 11/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khoá XII, kỳ họp thứ 11 về việc ban hành chính sách hỗ trợ lương thực cho 5 dân tộc đặc biệt khó khăn nhằm bảo vệ phát triển rừng;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh tại Tờ trình số 20/TTr-BDT ngày 29/01/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành chính sách hỗ trợ lương thực cho 5 dân tộc đặc biệt khó khăn nhằm bảo vệ phát triển rừng, cụ thể như sau:

1. Đối tượng thụ hưởng chính sách:  Các hộ đói (là các hộ có mức thu nhập bình quân đầu người trong hộ dưới 100.000 đồng/tháng) thuộc 5 dân tộc đặc biệt khó khăn của tỉnh, bao gồm các dân tộc La Hủ, Mảng, Khơ Mú, Cống, Si La đang cư trú tại 3 huyện: Mường Tè, Sìn Hồ, Than Uyên (gồm cả hộ chỉ có vợ hoặc chồng là người thuộc dân tộc đặc biệt khó khăn).

2. Mức hỗ trợ: 10 kg gạo/người/tháng.

3. Thời gian thực hiện chính sách: Trong 3 năm (Từ năm 2008 đến năm 2010). Thời điểm thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2008.

4. Hình thức hỗ trợ: Hỗ trợ trực tiếp cho các hộ dân trên cơ sở đối tượng được bình xét từ cơ sở hàng năm và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

5. Nguồn vốn thực hiện chính sách: Kinh phí thực hiện Chính sách được sử dụng từ nguồn Ngân sách địa phương.

Điều 2. Trách nhiệm của các sở, ngành và UBND các huyện:

- Giao Sở Tài chính cân đối Ngân sách địa phương hàng năm trình UBND tỉnh phê duyệt để thực hiện chính sách.

- Giao UBND các huyện Mường Tè, Sìn Hồ, Than Uyên chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện Chính sách, đảm bảo đúng đối tượng, hình thức hỗ trợ và mức hỗ trợ.

- Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND các huyện Mường Tè, Sìn Hồ, Than Uyên rà soát diện tích rừng tự nhiên, rừng phòng hộ, rừng khoanh nuôi, tái sinh hiện có ở vùng có đồng bào 5 dân tộc đặc biệt khó khăn sinh sống để giao cho các hộ thực hiện bảo vệ rừng.

- Giao Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Lao động Thương binh và Xã hội và các sở ngành liên quan triển khai thực hiện chính sách và Xây dựng đề án trình Chính phủ để có nguồn vốn hỗ trợ thường xuyên cho 5 dân tộc đặc biệt khó khăn những năm tiếp theo.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp – Phát triển nông thôn, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Chủ tịch UBND huyện các huyện, thị xã và Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lò Văn Giàng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu04/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/01/2008
Ngày hiệu lực10/02/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 04/2008/QĐ-UBND hỗ trợ lương thực cho 5 dân tộc đặc biệt khó khăn bảo vệ rừng Lai Châu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 04/2008/QĐ-UBND hỗ trợ lương thực cho 5 dân tộc đặc biệt khó khăn bảo vệ rừng Lai Châu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu04/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
        Người kýLò Văn Giàng
        Ngày ban hành31/01/2008
        Ngày hiệu lực10/02/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 04/2008/QĐ-UBND hỗ trợ lương thực cho 5 dân tộc đặc biệt khó khăn bảo vệ rừng Lai Châu

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 04/2008/QĐ-UBND hỗ trợ lương thực cho 5 dân tộc đặc biệt khó khăn bảo vệ rừng Lai Châu

            • 31/01/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/02/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực