Quyết định 04/2008/QĐ-UBND

Quyết định 04/2008/QĐ-UBND sửa đổi Chỉ thị 12/2007/CT-UBND về thực hiện Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông do tỉnh Bình Phước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 04/2008/QĐ-UBND sửa đổi giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2008/QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 19 tháng 02 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỤC 6, CHỈ THỊ SỐ 12/2007/CT-UBND NGÀY 16/8/2007 CỦA UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 29/6/2001;

Căn cứ Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông;

Căn cứ Nghị định số 146/2007/NĐ-CP ngày 14/9/2007 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ;

Thực hiện Công văn số 08/KTrVB ngày 14/01/2008 của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 19/STP-KTVB ngày 14/02/2008,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi Mục 6, Chỉ thị số 12/2007/CT-UBND ngày 16/8/2007 của UBND tỉnh Bình Phước về việc thực hiện Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, cụ thể như sau:

“6. Ban Tổ chức thực hiện an toàn giao thông xã, phường, thị trấn thường xuyên có kế hoạch tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát trong đường liên thôn, liên xã theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.”

Điều 2. Ngoài nội dung sửa đổi tại Mục 6, Chỉ thị số 12/2007/CT-UBND ngày 16/8/2007 của UBND tỉnh Bình Phước, các nội dung khác của Chỉ thị vẫn tiếp tục thực hiện.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị và Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trương Tấn Thiệu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu04/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/02/2008
Ngày hiệu lực29/02/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 04/2008/QĐ-UBND sửa đổi giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông Bình Phước


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 04/2008/QĐ-UBND sửa đổi giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông Bình Phước
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu04/2008/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
       Người kýTrương Tấn Thiệu
       Ngày ban hành19/02/2008
       Ngày hiệu lực29/02/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật18 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 04/2008/QĐ-UBND sửa đổi giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông Bình Phước

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 04/2008/QĐ-UBND sửa đổi giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông Bình Phước

           • 19/02/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/02/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực