Quyết định 04/2009/QĐ-TTg

Quyết định 04/2009/QĐ-TTg về việc trích quỹ bình ổn giá xăng dầu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 04/2009/QĐ-TTg trích quỹ bình ổn giá xăng dầu đã được thay thế bởi Nghị định 84/2009/NĐ-CP kinh doanh xăng dầu và được áp dụng kể từ ngày 15/12/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 04/2009/QĐ-TTg trích quỹ bình ổn giá xăng dầu


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 04/2009/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TRÍCH QUỸ BÌNH ỔN GIÁ XĂNG DẦU

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Pháp lệnh Giá ngày 10 tháng 5 năm 2002;
Căn cứ Nghị quyết số 32/2008/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép trích một khoản trước thuế thu nhập doanh nghiệp từ giá bán xăng dầu để hình thành Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Điều 2. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương:

1. Căn cứ vào diễn biến giá cả thế giới và trong nước, quy định mức trích cụ thể trong từng thời điểm cho phù hợp.

2. Hướng dẫn cơ chế hoạt động, quản lý, sử dụng Quỹ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính QG;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu Văn thư, KTTH (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2009/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu04/2009/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/01/2009
Ngày hiệu lực09/01/2009
Ngày công báo23/01/2009
Số công báoTừ số 71 đến số 72
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/12/2009
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2009/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 04/2009/QĐ-TTg trích quỹ bình ổn giá xăng dầu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 04/2009/QĐ-TTg trích quỹ bình ổn giá xăng dầu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu04/2009/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành09/01/2009
        Ngày hiệu lực09/01/2009
        Ngày công báo23/01/2009
        Số công báoTừ số 71 đến số 72
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/12/2009
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 04/2009/QĐ-TTg trích quỹ bình ổn giá xăng dầu

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 04/2009/QĐ-TTg trích quỹ bình ổn giá xăng dầu