Quyết định 04/2014/QĐ-UBND

Quyết định 04/2014/QĐ-UBND điều chỉnh mức thưởng Giải báo chí tỉnh Phú Thọ

Nội dung toàn văn Quyết định 04/2014/QĐ-UBND mức thưởng Giải báo chí Phú Thọ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 04/2014/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 13 tháng 05 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC THƯỞNG GIẢI BÁO CHÍ TỈNH PHÚ THỌ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 3793/2010/QĐ-UBND ngày 28/12/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành Đề án giải báo chí tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy tại Văn bản số 1296 - CV/TU ngày 11/9/2013 về việc điều chỉnh mức thưởng Giải báo chí tỉnh Phú Thọ;

Xét đề nghị của Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ tại Văn bản số 105/TTr-HNB ngày 6/9/2013 và của Sở Tài chính tại Văn bản số 466/STC-HCSN&CS ngày 23/4/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh mức thưởng Giải báo chí tại Khoản 10 Mục II phần thứ hai của Đề án tổ chức Giải Báo chí tỉnh Phú Thọ ban hành kèm theo Quyết định số 3793/2010/QĐ-UBND ngày 22/11/2010 của UBND tỉnh như sau:

Mức/Loại, hình nhóm, thể loại

Giải nhất (đồng/tác phẩm)

Giải nhì (đồng/tác phẩm)

Giải ba
(đồng/tác phẩm)

Giải khuyến khích
(đồng/tác phẩm)

Báo in

 

 

 

 

Nhóm 1

3.750.000

2.650.000

1.900.000

750.000

Nhóm 2

3.000.000

2.100.000

1.500.000

600.000

Nhóm 3

2.250.000

1.500.000

1.100.000

450.000

Báo hình

 

 

 

 

Nhóm 1

3.750.000

2.650.000

1.900.000

750.000

Nhóm 2

3.000.000

2.100.000

1.500.000

600.000

Báo nói

 

 

 

 

Nhóm 1

3.000.000

2.100.000

1.500.000

600.000

Nhóm 2

2.250.000

1.500.000

1.100.000

450.000

Điều 2: Về cơ cấu giải thưởng, nhóm giải thưởng và các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 3793/2010/QĐ-UBND ngày 22/11/2010 của UBND tỉnh về việc ban hành Đề án tổ chức giải Báo chí tỉnh Phú Thọ và Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND ngày 25/5/2012 của UBND tỉnh về việc sửa đổi Khoản 10 Mục II phần thứ hai của Đề án tổ chức Giải Báo chí tỉnh Phú Thọ ban hành kèm theo Quyết định số 3793/2010/QĐ-UBND ngày 22/11/2010 của UBND tỉnh.

Điều 3: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các sở, ban, ngành: Đài Phát thanh-truyền hình tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh, Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB);
- Website Chính phủ;
- CT, các PCT;
- CVP, PVPTH;
- Ban TGTU;
- Sở Tư pháp;
- Các cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn tỉnh;
- Lưu: VT, VX4(50b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hà Kế San

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu04/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/05/2014
Ngày hiệu lực23/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 04/2014/QĐ-UBND mức thưởng Giải báo chí Phú Thọ


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 04/2014/QĐ-UBND mức thưởng Giải báo chí Phú Thọ
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu04/2014/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
     Người kýHà Kế San
     Ngày ban hành13/05/2014
     Ngày hiệu lực23/05/2014
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcLĩnh vực khác
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật10 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 04/2014/QĐ-UBND mức thưởng Giải báo chí Phú Thọ

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 04/2014/QĐ-UBND mức thưởng Giải báo chí Phú Thọ