Quyết định 04/2019/QĐ-UBND

Quyết định 04/2019/QĐ-UBND về bãi bỏ Quyết định 1279/2001/QĐ-UBND do tỉnh Phú Thọ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 04/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 1279/2001/QĐ-UBND Phú Thọ


ỦY BAN NHÂN DÂN
T
NH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:  04/2019/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 21 tháng 05 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 1279/2001/QĐ-UBND NGÀY 11/5/2001 CỦA UBND TỈNH PHÚ THỌ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Theo đề nghị của Giám đc Sở Tài chính tại Văn bản s 594/STC-TCHCSN ngày 23 tháng 4 năm 2019, Văn bản s 766a/STC-TCHCSN ngày 20 tháng 5 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định s1279/2001/QĐ-UB ngày 11/5/2001 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc quy định cơ chế tài chính cho Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp trực thuộc Ban quản lý các Khu công nghiệp Phú Thọ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thuế tỉnh; Trung tâm Phát triển hạ tầng và Dịch vụ Khu công nghiệp và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- TT: T
nh y, HĐND tnh;
- Đoàn ĐBQH t
nh;
- Cục KT VBQPPL-Bộ Tư pháp;
- CT, các PCT UBND t
nh;
- Văn phòng Chính phủ;
- Website Chính phủ;
- CVP, PCVPTH;
- Công báo t
nh (2b);
- CV: NCTH;
- Lưu: VT, TH2 (H.
100b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CH
TỊCH
Bùi Văn Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu04/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/05/2019
Ngày hiệu lực01/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 04/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 1279/2001/QĐ-UBND Phú Thọ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 04/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 1279/2001/QĐ-UBND Phú Thọ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu04/2019/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
        Người kýBùi Văn Quang
        Ngày ban hành21/05/2019
        Ngày hiệu lực01/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 04/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 1279/2001/QĐ-UBND Phú Thọ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 04/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 1279/2001/QĐ-UBND Phú Thọ

            • 21/05/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/06/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực