Quyết định 05/2002/QĐ-BVHTT

Quyết định 05/2002/QĐ-BVHTT thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng do Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 05/2002/QĐ-BVHTT thành lập Hội đồng Thi đua-Khen thưởng


BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 05/2002/QĐ-BVHTT

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG ỦA CÁC ĐƠN VỊ NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN THUỘC BỘ 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN 

Căn cứ Nghị định số 81/CP ngày 08 tháng 11 năm 1993 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Văn hoá - Thông tin;
Căn cứ Nghị định số 56/1998/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 1998 của Chính phủ quy định các hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng;
Căn cứ Hướng dẫn số 3218/VHTT – TĐKT ngày 14 – 8 – 1999 của Bộ Văn hoá - Thông tin thực hiện Nghị định số 56/1998/NĐ-CP của Chính phủ;
Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1, Các đơn vị nghệ thuật biểu diễn trực thuộc Bộ thành lập Hội đồng Thi đua Khen thưởng của đơn vị mình theo Nghị định số 56/1998/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 1998 của Chính phủ quy định các hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng và Hướng dẫn số 3218/VHTT - TĐKT ngày 14 - 8 - 1999 của Bộ Văn hoá - Thông tin thực hiện Nghị định trên.

Điều 2. Hội đồng Thi đua Khen thưởng của đơn vị có nhiệm vụ :

1. Xây dựng quy chế làm việc của Hội đồng, tiêu chuẩn xét chọn các danh hiệu thi đua đối với các tập thể và cá nhân của đơn vị.

2. Tổ chức phong trào thi đua, đăng ký thi đua hằng năm, bảo đảm phong trào thi đua phát triển mạnh, đều khắp trong đơn vị.

3. Xét chọn những cá nhân và tập thể có thành tích đề nghị Lãnh đạo đơn vị khen thưởng theo quy định của Nhà nước và đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Văn hoá - Thông tin xét các danh hiệu và hình thức khen thưởng cao.

4. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 6 tháng và hàng năm với Hội đồng Thi đua Khen thưởng Bộ Văn hoá - Thông tin và Cục Nghệ thuật Biểu diễn về tình hình và kết quả thi đua của đơn vị.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 990/QĐ - BVHTT ngày 24 tháng 5 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin về việc thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng khối Nghệ thuật biểu diễn.

Điều 4. Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Thủ trưởng các đơn vị nghệ thuật biểu diễn trực thuộc Bộ thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận :

- Lãnh đạo Bộ (báo cáo)
- Như điều 4,
- Lưu.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN
THỨ TRƯỞNG 
Lưu Trần Tiêu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2002/QĐ-BVHTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu05/2002/QĐ-BVHTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/03/2002
Ngày hiệu lực08/03/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2002/QĐ-BVHTT

Lược đồ Quyết định 05/2002/QĐ-BVHTT thành lập Hội đồng Thi đua-Khen thưởng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 05/2002/QĐ-BVHTT thành lập Hội đồng Thi đua-Khen thưởng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu05/2002/QĐ-BVHTT
        Cơ quan ban hànhBộ Văn hoá-Thông tin
        Người kýLưu Trần Tiêu
        Ngày ban hành08/03/2002
        Ngày hiệu lực08/03/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 05/2002/QĐ-BVHTT thành lập Hội đồng Thi đua-Khen thưởng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 05/2002/QĐ-BVHTT thành lập Hội đồng Thi đua-Khen thưởng

            • 08/03/2002

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/03/2002

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực