Quyết định 05/2002/QĐ-BXD

Quyết định 05/2002/QĐ-BXD ban hành “Định mức dự toán công tác lắp đặt máy, thiết bị trong xây dựng cơ bản” do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 05/2002/QĐ-BXD Định mức dự toán công tác lắp đặt máy, thiết bị


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 05/2002/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH “ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN CÔNG TÁC LẮP ĐẶT MÁY, THIẾT BỊ TRONG XÂY DỰNG CƠ BẢN”

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/03/1993 của Chính phủ qui định về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ .
- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 04/03/1994 của Chính phủ qui định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng
- Căn cứ Nghị định số 38/1998/NĐ-CP ngày 09/6/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
- Theo đề nghị của Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng và Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Ban hành kèm theo Quyết định này tập “Định mức dự toán lắp đặt máy trong xây dựng cơ bản”.

Điều 2 : Tập định mức dự toán lắp đặt máy trong xây dựng cơ bản là căn cứ lập đơn giá, dự toán và thanh toán các khối lượng lắp đặt máy trong xây dựng cơ bản.

Điều 3 : Tập “ Định mức dự toán lắp đặt máy trong xây dựng cơ bản này được áp dụng thống nhất trong cả nước trong thời giạn hai năm, có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế tập định mức lắp đặt máy trong xây dựng cơ bản ban hành kèm theo Quyết định số 2000/UB_KTXD ngày 11 tháng 11 năm 1968 của Uỷ ban kiến thiết cơ bản Nhà nước.

Điều 4 : Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4
- Văn phòng Chính phủ
- Ban Kinh tế Trung ương
- Toà án nhân dân tối cao
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
- Công báo
- Sở xây dựng các tỉnh
- Tổng công ty, công ty trực thuộc BXD
- Lưu VP, VKT

BỘ TRƯỞNG
BỘ XÂY DỰNG
Nguyễn Mạnh Kiểm

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2002/QĐ-BXD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu05/2002/QĐ-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/01/2002
Ngày hiệu lực05/02/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2002/QĐ-BXD

Lược đồ Quyết định 05/2002/QĐ-BXD Định mức dự toán công tác lắp đặt máy, thiết bị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 05/2002/QĐ-BXD Định mức dự toán công tác lắp đặt máy, thiết bị
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu05/2002/QĐ-BXD
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýNguyễn Mạnh Kiểm
        Ngày ban hành21/01/2002
        Ngày hiệu lực05/02/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 05/2002/QĐ-BXD Định mức dự toán công tác lắp đặt máy, thiết bị

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 05/2002/QĐ-BXD Định mức dự toán công tác lắp đặt máy, thiết bị

            • 21/01/2002

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/02/2002

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực