Quyết định 05/2005/QĐ-BTNMT

Quyết định 05/2005/QĐ-BTNMT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 05/2005/QĐ-BTNMT chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 05/2005/QĐ-BTNMT

Hà Nội , ngày 24 tháng 08 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Quyết định số 2978/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 01 tháng 6 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội trên cơ sở hợp nhất Trường Cao đẳng Khí tượng Thủy văn Hà Nội và Trường Trung học Địa chính Trung ương I;
Theo đề nghị của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội là tổ chức sự nghiệp giáo dục trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, có chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn trong lĩnh vực khí tượng, thủy văn, tài nguyên nước, môi trường, trắc địa, bản đồ, quản lý đất đai, công nghệ thông tin; bồi dưỡng, đào tạo lại cán bộ, công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường; nghiên cứu và thực nghiệm khoa học; liên kết, hợp tác đào tạo trong và ngoài nước; thực hiện dịch vụ khoa học - công nghệ phù hợp với ngành, nghề được phép đào tạo theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Bộ trưởng đề án xây dựng và phát triển Trường, kế hoạch đào tạo năm năm và hàng năm, tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

2. Tổ chức quá trình đào tạo theo đúng mục tiêu, chương trình đào tạo ở bậc cao đẳng và trình độ thấp hơn trong lĩnh vực khí tượng, thủy văn, tài nguyên nước, môi trường, trắc địa, bản đồ, quản lý đất đai, công nghệ thông tin;

3. Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy trên cơ sở chương trình khung do cấp có thẩm quyền ban hành; tổ chức biên soạn, duyệt giáo trình của những ngành, nghề được phép đào tạo;

4. Tổ chức bồi dưỡng, đào tạo lại cán bộ, công chức, viên chức của ngành theo kế hoạch được giao hàng năm;

5. Triển khai các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, dịch vụ khoa học, công nghệ phù hợp với ngành, nghề được phép đào tạo;

6. Liên kết với các cơ sở đào tạo, với các tổ chức kinh tế, văn hóa, xã hội nhằm phát triển công tác đào tạo và nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo;

7. Hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học với các tổ chức và cá nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật;

8. Quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn tài chính, tài sản được Nhà nước giao; quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định của pháp luật;

9. Quản lý tổ chức, biên chế, tổ chức đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức thuộc Trường theo phân cấp của Bộ;

10. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao;

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

a) Lãnh đạo Trường có Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Trường; quy định chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức thuộc Trường; xây dựng Điều lệ nhà trường, quy chế làm việc và điều hành mọi hoạt động của Trường.

Phó Hiệu trưởng giúp Hiệu trưởng trong công tác quản lý nhà trường, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về các lĩnh vực công tác được phân công.

b) Bộ máy giúp việc Hiệu trưởng:

 1. Phòng Tổ chức - Hành chính;

 2. Phòng Đào tạo - Khoa học;

 3. Phòng Kế hoạch - Tài chính;

 4. Phòng Quản lý học sinh, sinh viên;

 5. Phòng Quản trị.

c) Các khoa:

 1. Khoa Khoa học Đại cương;

 2. Khoa Khí tượng, Thủy văn và Tài nguyên nước;

 3. Khoa Môi trường;

 4. Khoa Trắc địa - Bản đồ;

 5. Khoa Quản lý đất đai;

 6. Khoa Công nghệ thông tin.

d) Trung tâm:

Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ và Đào tạo cán bộ công chức.

Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội là đơn vị dự toán cấp III, có con dấu riêng, được mở tài khoản theo quy định hiện hành.

Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ và Đào tạo cán bộ công chức có con dấu riêng, được mở tài khoản tiền gửi theo quy định hiện hành.

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

BỘ TRƯỞNG
Mai Ái Trực

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2005/QĐ-BTNMT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu05/2005/QĐ-BTNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/08/2005
Ngày hiệu lực20/09/2005
Ngày công báo05/09/2005
Số công báoSố 5
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2005/QĐ-BTNMT

Lược đồ Quyết định 05/2005/QĐ-BTNMT chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 05/2005/QĐ-BTNMT chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu05/2005/QĐ-BTNMT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
        Người kýMai Ái Trực
        Ngày ban hành24/08/2005
        Ngày hiệu lực20/09/2005
        Ngày công báo05/09/2005
        Số công báoSố 5
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 05/2005/QĐ-BTNMT chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 05/2005/QĐ-BTNMT chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

            • 24/08/2005

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/09/2005

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/09/2005

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực