Quyết định 05/2008/QĐ-UBND

Quyết định 05/2008/QĐ-UBND phê duyệt và công bố quy hoạch chi tiết xây dựng lộ giới đường hẻm từ 12m trở xuống của các phường 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 quận 3 do Ủy ban nhân dân quận 3 ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 05/2008/QĐ-UBND phê duyệt và công bố quy hoạch chi tiết xây dựng lộ giới đường hẻm từ 12m trở xuống phường 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 quận 3


ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 05/2008/QĐ-UBND

Quận 3, ngày 18 tháng 11 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ PHÊ DUYỆT VÀ CÔNG BỐ QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG LỘ GIỚI ĐƯỜNG HẺM TỪ 12M TRỞ XUỐNG CÁC PHƯỜNG 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 QUẬN 3

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;
Căn cứ Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng “Thay thế phần II (về quy hoạch xây dựng) - Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam tập 1 - 1997” ban hành theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 137/2005/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về thẩm quyền thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị và quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng quận 3, thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quy định về lộ giới và quản lý đường hẻm trong các khu dân cư hiện hữu thuộc địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, ban hành theo Quyết định số 88/2007/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quy định kiến trúc nhà liên kế trong khu đô thị hiện hữu thuộc địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành theo Quyết định số 135/2007/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;
Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình quận 3 tại Tờ trình số 207/TT-QLDA ngày 10 tháng 9 năm 2008; ý kiến thẩm định của Phòng Quản lý Đô thị quận 3 tại Công văn số 2085/QLĐT ngày 28 tháng 10 năm 2008 và báo cáo thẩm định số 884/BC-TP ngày 07 tháng 11 năm 2008 của Phòng Tư pháp quận 3,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê duyệt và công bố quy hoạch chi tiết xây dựng lộ giới đường hẻm từ 12m trở xuống của các phường 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 quận 3 theo Bản đồ tỷ lệ 1/500 đính kèm do Công ty TNHH Thiết kế và Tư vấn xây dựng SQ (đơn vị tư vấn) và Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình quận 3 (chủ đầu tư) thiết lập.

Điều 2. Lộ giới đường hẻm là phần giới hạn vị trí, kích thước lòng hẻm dành cho các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ lợi ích công cộng, là cơ sở pháp lý để thực hiện việc quản lý quy hoạch và xây dựng.

Tất cả các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân khi thực hiện công tác xây dựng trên địa bàn các phường 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 quận 3 phải có trách nhiệm chấp hành, không được vi phạm ranh lộ giới hẻm đã được công bố nêu trên.

Điều 3. Cá nhân, gia đình và các tổ chức có quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hợp pháp thuộc phạm vi lộ giới hẻm vẫn được Nhà nước công nhận và bảo vệ. Trong trường hợp cần giải tỏa để xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi lộ giới hẻm sẽ được bồi thường, hỗ trợ theo quy định chung. Đối với trường hợp lấn chiếm, xây dựng, sửa chữa nhà bất hợp pháp trong phạm vi lộ giới hẻm phải bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 7 ngày, kể từ ngày ký.

Các ông, bà Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 3, Trưởng Phòng Quản lý Đô thị quận 3, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 3, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 3, Trưởng Phòng Tư pháp quận 3, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình quận 3, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 quận 3 có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trịnh Văn Thình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu05/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/11/2008
Ngày hiệu lực25/11/2008
Ngày công báo15/12/2008
Số công báoSố 89
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 05/2008/QĐ-UBND phê duyệt và công bố quy hoạch chi tiết xây dựng lộ giới đường hẻm từ 12m trở xuống phường 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 quận 3


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 05/2008/QĐ-UBND phê duyệt và công bố quy hoạch chi tiết xây dựng lộ giới đường hẻm từ 12m trở xuống phường 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 quận 3
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu05/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrịnh Văn Thình
        Ngày ban hành18/11/2008
        Ngày hiệu lực25/11/2008
        Ngày công báo15/12/2008
        Số công báoSố 89
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 05/2008/QĐ-UBND phê duyệt và công bố quy hoạch chi tiết xây dựng lộ giới đường hẻm từ 12m trở xuống phường 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 quận 3

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 05/2008/QĐ-UBND phê duyệt và công bố quy hoạch chi tiết xây dựng lộ giới đường hẻm từ 12m trở xuống phường 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 quận 3

            • 18/11/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/12/2008

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/11/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực