Quyết định 05/2009/QĐ-UBND

Quyết định 05/2009/QĐ-UBND quy định cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động ở các đô thị trên địa bàn tỉnh Trà Vinh do Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 05/2009/QĐ-UBND cấp giấy phép xây dựng trạm thu, phát sóng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 05/2009/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 27 tháng 4 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TRÌNH TRẠM THU, PHÁT SÓNG THÔNG TIN DI ĐỘNG Ở CÁC ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu t­ư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 12/2007/TTLT-BXD-BTTTT ngày 11 tháng 12 năm 2007 của Bộ Xây dựng, Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn cấp phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động ở các đô thị;
Theo Tờ trình số 54/TTr-SXD ngày 20/4/2009 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc quy định cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Trà Vinh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng.

Quy định này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động ở các đô thị trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (gọi tắt là trạm BTS).

Điều 2. Giải thích từ ngữ.

- Trạm BTS loại 1 là công trình xây dựng bao gồm nhà trạm và cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động được xây dựng trên mặt đất;

- Trạm BTS loại 2 là cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động và thiết bị phụ trợ được lắp đặt trên các công trình đã được xây dựng.

Điều 3. Cấp giấy phép xây dựng đối với các trạm BTS loại 2.

1. Các trạm BTS loại 2 được lắp đặt trong các khu vực sau đây thì phải xin giấy phép xây dựng, cụ thể như sau:

a) Khu vực sân bay, khu vực an ninh quốc phòng:

- Đối với khu vực sân bay: được xác định trong phạm vi cách mỗi đầu đường băng sân bay là 4.000 m và cách mép dọc hàng rào 02 bên đường băng là 500 m;

- Đối với khu vực quốc phòng - an ninh: Tính từ căn cứ, trụ sở, Bộ Chỉ huy Quân sự, Ban Chỉ huy Quân sự (công an) được xác định trong phạm vi bán kính là 500m.

b) Khu vực trung tâm văn hóa, di tích lịch sử, chính trị:

- Trong khu vực bảo vệ 1 đến khu vực bảo vệ 3 không cấp phép xây dựng; khoảng cách từ khu vực bảo vệ 3 ra 200 m đến 500 m phải xin phép xây dựng;

- Đối với khu vực trung tâm hành chính, chính trị:

+ Đối với các thị trấn huyện lỵ, được xác định trong phạm vi bán kính 2km của khu vực đô thị, tính từ trụ sở UBND huyện;

+ Đối với các thị trấn không phải là huyện lỵ, được xác định trong phạm vi bán kính là 1km của khu vực đô thị, tính từ trụ sở UBND thị trấn;

+ Đối với thị xã tỉnh lỵ và thị xã trực thuộc tỉnh được xác định trong phạm vi ranh giới của các phường nội thị. Riêng đối với các xã ngoại thị, được xác định trong phạm vi bán kính 1km tính từ trụ sở cụm quản lý hành chính xã.

2. Các trạm BTS loại 2 được lắp đặt ngoài phạm vi quy định tại khoản 1 Điều này thì không phải xin giấy phép xây dựng.

Điều 4. Việc xây dựng, lắp đặt các trạm BTS trong mọi trường hợp phải đảm bảo an toàn cho công trình, công trình lân cận; đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành, không gây ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe cho cộng đồng; đảm bảo tuân thủ quy hoạch xây dựng, kiến trúc, cảnh quan đô thị.

Điều 5. Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng: Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng các trạm BTS.

Điều 6.

1. Quyết định này áp dụng đối với các công trình trạm BTS được xây dựng, lắp đặt mới.

2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ban hành.

Điều 7. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan cấp tỉnh có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phong

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu05/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/04/2009
Ngày hiệu lực12/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 05/2009/QĐ-UBND cấp giấy phép xây dựng trạm thu, phát sóng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 05/2009/QĐ-UBND cấp giấy phép xây dựng trạm thu, phát sóng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu05/2009/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
        Người kýNguyễn Văn Phong
        Ngày ban hành27/04/2009
        Ngày hiệu lực12/05/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 05/2009/QĐ-UBND cấp giấy phép xây dựng trạm thu, phát sóng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 05/2009/QĐ-UBND cấp giấy phép xây dựng trạm thu, phát sóng

            • 27/04/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/05/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực