Quyết định 05/2011/QĐ-UBND

Quyết định 05/2011/QĐ-UBND về sửa đổi quy định chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và tổ chức ấp, khóm thuộc tỉnh Vĩnh Long kèm theo Quyết định 01/2010/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành

Quyết định 05/2011/QĐ-UBND sửa đổi quy định chức danh, số lượng, chế độ đã được thay thế bởi Quyết định 1365/QĐ-UBND Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành Vĩnh Long 2016 và được áp dụng kể từ ngày 24/06/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 05/2011/QĐ-UBND sửa đổi quy định chức danh, số lượng, chế độ


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 05/2011/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 29 tháng 3 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH CHỨC DANH, SỐ LƯỢNG, MỘT SỐ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ NHỮNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN VÀ TỔ CHỨC ẤP, KHÓM THUỘC TỈNH VĨNH LONG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 01/2010/QĐ-UBND NGÀY 11/01/2010 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH của Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;
Căn cứ Nghị quyết số 149/2011/NQ-HĐND ngày 15/3/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 115/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 17 Quy định chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khóm;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại tờ trình số: 108/TTr-SNV ngày 21 tháng 03 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 6 và Điều 9 Quy định chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và tổ chức ấp, khóm thuộc tỉnh Vĩnh Long Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh, như sau:

- Quy định mức phụ cấp sinh hoạt phí đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ và mức hỗ trợ từ ngân sách địa phương đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn đối với từng chức danh theo bảng cụ thể sau:

STT

Chức danh những người hoạt động không chuyên trách cấp xã

Mức thu nhập

Hệ số phụ cấp sinh hoạt phí theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP

Hệ số hỗ trợ từ ngân sách địa phương theo từng chức danh

1

Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra

1.00

0.75

2

Phụ trách công tác tuyên giáo

1.00

0.75

3

Phụ trách công tác tổ chức Đảng, Chính quyền

1.00

0.75

4

Phó trưởng Công an xã (nơi chưa có Lực Lượng công an chính quy)

0.95

0.53

5

Phó Chỉ huy trưởng Quân sự

0.95

0.53

6

Chủ tịch Hội người cao tuổi

0.95

0.49

7

Chủ tịch Hội chữ thập đỏ

0.95

0.49

8

Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam

0.95

0.49

9

Phó Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

0.90

0.37

10

Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh Việt Nam

0.90

0.37

11

Phó Bí thư Đoàn thanh niên CSHCM

0.90

0.37

12

Phó Chủ tịch Hội nông dân xã

0.90

0.37

13

Phụ trách Thủ quỹ và Văn thư lưu trữ

0.90

0.20

14

Phụ trách Bảo vệ và chăm sóc trẻ em

0.90

0.20

15

Phụ trách nhiệm vụ truyền thanh

0.90

0.20

16

Phụ trách công tác nhà văn hóa

0.90

0.20

17

Chủ tịch Hội khuyến học

0.90

0.20

18

Chủ tịch Công đoàn cơ sở

0.90

0.10

19

Chủ tich Hội người tù kháng chiến

0.90

0.10

20

Phụ trách nhiệm vụ VP - Đảng Ủy, UBND, kiêm một cửa

0.90

0.10

21

Phụ trách Thanh tra nhân dân

0.90

0.10

22

Bí thư Chi bộ ấp - khóm

1.00

0.00

23

Trưởng ấp - khóm

1.00

0.00

24

Trưởng ban công tác Mặt trận ấp - khóm

1.00

0.00

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện quyết định này.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và được đăng công báo cấp tỉnh.

Điều 4. Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành chức năng có liên quan và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- TT.TU và HĐND tỉnh”báo cáo”;
- CT,PCT.UBT;
- Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ TP);
- Ban TCTU;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- BLĐ.VP.UBT;
- Sở Tư pháp;
- Các phòng, trung tâm;
- Báo Vĩnh Long (đăng báo);
- Trung tâm Công báo;
- Như điều 4;
- Lưu: VT; 2.05.02.

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Diệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2011/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu05/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/03/2011
Ngày hiệu lực08/04/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/06/2016
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 05/2011/QĐ-UBND sửa đổi quy định chức danh, số lượng, chế độ


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 05/2011/QĐ-UBND sửa đổi quy định chức danh, số lượng, chế độ
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu05/2011/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
     Người kýNguyễn Văn Diệp
     Ngày ban hành29/03/2011
     Ngày hiệu lực08/04/2011
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/06/2016
     Cập nhật4 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản được hợp nhất

       Văn bản gốc Quyết định 05/2011/QĐ-UBND sửa đổi quy định chức danh, số lượng, chế độ

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 05/2011/QĐ-UBND sửa đổi quy định chức danh, số lượng, chế độ